Boka handledning

Som studerande på Campus Skellefteå har du möjlighet att få professionell hjälp med dina informationsfrågor. Boka en handledare som hjälper dig med informationssökning enskilt eller i grupp. Tidsåtgången beror på behov och antal studenter.

Det är en fördel om ni kan vara minst två personer vid varje sökverkstad, gärna fler! För att kunna ge dig bästa möjliga hjälp vill vi att du lämnar ditt önskemål senast en vecka innan du behöver ha hjälp.

Skicka e-post till skelleftealibrary@ltu.se med nedanstående uppgifter, så kontaktar vi dig.

•Namn
•Utbildning och termin
•Vad vill du ha hjälp med? Beskriv din sökfråga i stora drag
•Förslag på datum och tid? (ge gärna flera förslag)