Kontakt

På Campus Skellefteå pågår en omfattande verksamhet på en mängd olika områden, här försöker vi hjälpa dig att hitta rätt ingång. Webbplatsen Campus Skellefteå administreras av Skellefteå kommun. Ser du att något fattas eller är inaktuellt kontakta oss gärna så rättar vi till det. linnea.gustafsson@skelleftea.se eller torunn.tornblom@skelleftea.se


Balderskolans restaurangprogram

Laboratorgränd 5
Tel: 0910- 73 50 00

Campusutveckling
Ida Lindh,  strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå ida.lindh@skelleftea.se 0705413989
Anders Norberg, strategiskt ansvarig, högre utbildning i Skellefteå anders.norberg@skelleftea.se
0703970738

CV Campus
Assistentgatan 23
Tel: 0910-73 50 00
E-post: cv@skelleftea.se 
E-tjänst: www.skelleftea.se/cv


Campusbiblioteket Skellefteå

Laboratorgränd 13
Postadress: Campusbiblioteket Skellefteå,
931 85 Skellefteå
Tel: 0910-58 53 45
E-post: skelleftealibrary@ltu.se

Campushallen

Fritidskontoret
Tel: 0910-73 50 00

Campus Helpdesk
E-post: Christer.kagstrom@skelleftea.se
Tel: 070-3970736

Din Fest på Campus

Kicki Bridges/ Nina Åkerström
E-post: dfcskelleftea@gmail.com
Tel: 070-320 07 77, 076-7773319
www.dinfest.se

Idélabbet
Jannike Lindbergh
Tel: 070 860 52 28 
jannike@t2college.se

Kårhuset Stock - bokning
utbildningsbevakning@gmail.com

Luleå tekniska universitet i Skellefteå Forskargatan 1
Robert Brännström, Rektors rådgivare,   
Tel: +46 (0)910 58 53 58
E-post: Robert.Brannstrom@ltu.se

Lärcentrum
Linnéa Gustafsson
Assistentgatan 23, 931 85 Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00
E-post: larcentrum@skelleftea.se
Inskrivning vid Lärcentrum, lokalfrågor, tentamensbokningar, utlåning av datorer etc.

Skebit AB

Leif Häggmark
Tel: 0910-543 40
E-post: leif.haggmark@skebit.se

Skeriarestaurangen

Tel: 0910-73 68 61
E-post:restaurangprogrammet@skelleftea.se

Studentbostäder - Skebo

Skeppargatan 8
931 30 Skellefteå
Tel: 0910-73 65 00
E-post: info@skebo.com

Studentservice Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Marianne Tyboni
E-post: marianne.tyboni@ltu.se
Tel: 0910-58 53 21
Studentinformation Skellefteå

Studentservice Umeå universitet i
Skellefteå

Ewa Gustafsson
Tel: 0910-78 72 13
E-post: ewa.gustafsson@umu.se
Service till lärare och studenter på program och fristående kurser

RISE Research Institutes of Sweden AB

Karin Sandberg, Tekn dr. träteknik/ Dr Wood Technology, Platschef Skellefteå.
Tel:+46(0)10-516 62 41, Mobile: +46(0)70-28 56 664
E-post: karin.sandberg@sp.se
Webb: www.sp.se
Skeria 2
931 77 Skellefteå
Besöksadress: Laboratorgränd 2

Umeå universitet i Skellefteå

Campus Skellefteå
931 87 Skellefteå
Besöksadress:
Bockholmsvägen 23
Tel: 0910-78 72 13

VUX
Laboratorgränd 5
931 85 Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00

Webb
Torunn Törnblom
Linnea Gustafsson

Yrkeshögskola

Assistentgatan 23
931 85 Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00
Yh@skelleftea.se