Om campus

Campus Skellefteå finns till för studenter, forskare, näringsliv och allmänhet som vill mötas på en plats som inspirerar, coachar och skapar rätt förutsättningar för idéer, kunskap och utveckling. Här kan du söka kunskap, äta gott, ta en fika, hänga på biblioteket - helt enkelt trivas!

På Campus Skellefteå finns två universitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt de statliga forskningsinstitutet SP Trä och SP Energi. På Campus bedrivs forskning och utbildning inom bland annat träförädling, elkraft, dataspel, ny teknik, omvårdnad och socialt arbete. Här finns också yrkeshögskoleutbildningar utformade i nära samarbete med branscher som söker arbetskraft.

Campus Skellefteå erbjuder en lärande miljö i trevlig gemenskap som inspirerar till framsteg, kreativitet
och innovation. Här är det lätt att lyckas.