LICENTIATSEMINARIUM

Nedanstående person kommer att hålla licentiatseminarium för avläggande av teknologie licentiatexamen.

Namn: Tommy Vikberg

Ämnesområde: Träfysik/Wood Physics

Uppsats: Moisture Content Measurement in the Wood Industry

Examinator: Professor Tom Morén, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant: Teknologie licentiat Björn Källander, Stora Enso Timber AB, Falun

Tid: Torsdag den 26 april 2012 kl 10.00

Plats: Hörsal A, Campus Skellefteå, Luleå tekniska universitet