Idélots

Idélotsen med fokus på aktiviteter som gör Campus Skellefteå attraktivt för allmänheten och relevant för aktörer på området.

Idélotsen

Idélotsen är till för att hjälpa till att sortera, stötta och föra idéer som rör Campus Skellefteå vidare. Hit kan du  vända dig med tankar och idéer för att få hjälp att ta dom vidare.

Syftet med en Idélots är att tydliggöra och stötta evenemang som stödjer utvecklingen och bilden av Campus Skellefteå. 

Idélotsen visar på vilka evenemang Campus Skellefteå bör prioritera, både vad gäller tid och pengar, enligt utvalda kriterier:

#Stolthet och tillsammans
#Framsynthet och mod
#Smidigt och enkelt
#Öppenhet och mångfald

Idélotsen ger vidare riktlinjer för koordinering och hantering av evenemangsfrågor, i syfte att förbättra och förenkla genomförandet av evenemang på området.

 

Medlemmar & Uppdrag

 

På gång just nu - vill du vara med och bidra.

• Hur visar vi bäst upp verksamheterna på Campus och skapar moderna showroom? Ett förslag som kommit fram är en lasershow ( https://youtu.be/2-3DIFxmq5g) där det finns flera förslag. Vil du bidra med tankar om hur detta bäst kan genomföras?
• Gemensam Januari-kick-off för företag på Campus.
• Aktiviteter i parken
• Föreläsningar, även digitala, kan sändas från Campus inom lämpliga områden. LTUs innovationsdag som vi möttes och såg i caféet var en första sådan. Förslag på fler lämpliga områden?
• Idestipendier till studenter för idéer och projekt kopplat till den fysiska miljön på campus
• Idétävling för ”forskarhörna” (för tidigare avhandlingar) och ”campusvägg”

 

Detta jobbas vidare med på olika sätt. Vill du bidra? Har du fler idéer? Skicka ett mail till ida.lindh@skelleftea.se