ForskarFredag

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige, alltid den sista fredagen i september. Fredagen den 28 september är det dags igen. Välkommen!

                                           Skellefteå – en hållbar plats

Att bygga hållbara städer och samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning. I Skellefteå pågår vårt arbete med att bygga en vacker, rättvis och hållbar stad. För att nå målet med ett hållbart samhälle krävs en helhetsyn i stadsplaneringen där resurshushållning, god arkitektur och tekniskt nytänkande är självklara delar. Den kunskap och teknik som finns inom bransch ledande forskningsinstitutioner och företag i Skellefteå har redan hjälpt andra städer på vägen. Skellefteå har idag en stark position inom miljövänligt och industriellt träbyggande och allt bottnar i en historia, en hållbar historia.

På årets ForskarFredag Skellefteå erbjuder vi en förmiddag på Campus Skellefteå där studenter och gymnasielever med lärare samt den vuxna allmänheten kan ta del av föreläsningar, forskarmässa och workshops. Sen bryter vi av med en spikningsceremoni och Rönnbärets stipendieutdelning inna lunchseminarierna tar vid. Forskarrum erbjuder workshops "Demokrati100" och på Exploratoriet är det öppet hus och AW.

 

    ForskarFredag2017 ForskarFredag2016

                                                             FÖRELÄSNINGSPROGRAM CAMPUS

FÖRELÄSNINGAR - FORUMSALEN
FÖRELÄSNINGAR ARENAN

En hållbar plats för norra Sveriges besöksnäring
Besöksnäringen i norra Sverige har expanderat kraftigt de senaste åren. En motor i detta är de innovativa besöksmål som skapats kring regionens kännetecknande snö, is, kyla och vidsträckta natur. Om att jobba med Skellefteås varumärke och hur kan det bidra till att utveckla Skellefteå till en än mer attraktiv plats.

Föreläsare: Helena Renström, ekonomie doktor i marknadsföring, marknadschef Skellefteå kommun.
Tid: 8:30-9:15
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

3D-teknik för att återbilda ben - Keramiska material för teknik och sjukvård
Vad är kroppens ben gjorda av och varför är de så starka? Keramiska material spelar en viktig roll för att lösa olika samhällsutmaningar. Vad kan keramiska material bidra med. Vad har kroppens ben och majskorn gemensamt? Hur kan en 3D-utskrift hjälpa till att återbilda ben? Föreläsningen ges på engelska!

Föreläsare: Edita Garskaite, Materials scientist, Luleå tekniska universitet
Tid: 8:30-9:15
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Målgrupp: Gymnasiet, studenter, allmänhet

Gillervattnet  - 284 hektar möjligheter
Ett före detta sandmagasin, 284 hektar lagrade 38 miljoner ton anriktningssand från Bolidens  anrikningsverk mellan 1958 och 2010. Boliden har ett långsiktigt ansvar för marken som bolaget nyttjat. Strategin är att ligga steget före lagkraven och där har man engagerat medborgare kring Boliden.  

Föreläsare: XX
Tid: 9:30-10:15
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

#fulltäckning för en levande landsbygd
Innovativ användning av modern trådlös teknik med målet att få förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden. En inkludering av landsbygden är inte minst en fråga om demokrati där ekonomiska, sociala och kulturella värden sammantaget bidrar till en mer levande landsbygd.


Föreläsare: Karl Andersson, tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå
Tid: 09:30-10:15
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

Zero Sun – framtidens hus med solen som energikälla
Framtidens självförsörjande hus. Bostäder som inte har någon elräkning och som drivs av helt förnybar energi, kan det vara framtidens bostäder? I denna föreläsning får du en introduktion till självförsörjande hus och varför det kan bli verklighet i framtiden.

Föreläsare: Jakob Nömm, doktorand i Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå.
Fredrik Jonsson, Skellefteå Kraft.
Tid: 10:30-10:50
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet

EU - hur hållbart är det
XX mer info kommer

 

 

 

 

Föreläsare: XX
Tid: 10:30
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter
Idélabbet – föreläsning+workshop

                                             11:30   SPIKNINGSCEREMONI  
                                             11:45   RÖNNBÄRETS STIPENDIEUTDELNING
                                             12:00   LUNCHSEMINARIER

Från by till industriort
Vad är det som avgör, en by mitt i skogen blev till industriorten Boliden. Andra försvann. 700 byar som växt fram under 1 500 år och runt de större orterna, har stadsdelar vuxit fram. Hur har byarna fått sitt namn och vad är dess historia. Ulf Lundström guidar oss och bjuder på viktiga pusselbitar i skildringen av norra Västerbottens historia. 

Föreläsare: Ulf Lundström, forskare, Skellefteå museum
Tid: 12:00-12:30
Plats: Forumsalen
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

En hållbar historia
I en rykande färsk bok jämför Åke Sandström moderniseringen av Skellefteå och Strängnäs under tiden 1880-1914. Ett resultat av samarbetet med Ingemar och andra i Skellefteå. Boken kommer att ges ut av Stadshistoriska institutet i Stockholm.

 

 

 

Föreläsare: Åke, Sandström, forskare.
Tid: 12:30-13:00
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

T2 COLLEGE

Hållbart – Martinsson
XX mer info kommer

 

FORSKARFREDAG - SKELLEFTEÅ - SVERIGE - EU