Böcker & artiklar

Här hittar du tips på hur du kan komma vidare och hitta material.

Sök böcker och artiklar

Sök böcker och artiklar –  Campusbiblioteket Skellefteå (inkl. universitetsbiblioteken i Luleå och Piteå

Tidningar och tidskrifter - aktuella prenumerationer i pappersformat

Sök artiklar - Umeå universitetsbibliotek

Biblioteken i Skellefteå – Stadsbiblioteket och närbiblioteken i Skellefteå kommun

LIBRIS - Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas. Instruktion för fjärrlån

Legimus – Myndigheten för tillgängliga mediers katalog

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor

Behöver du sökhjälp? Läs mer om vad vi har ett erbjuda dig här!

 

Beställ böcker och artiklar

OBS! Sista dag att beställa före sommaren 2019:

Fjärrlån (böcker): 12 Juni

Artiklar: 17 Juni

Från och med 19 augusti går det att beställa som vanligt.

Reda beställda fjärrlån och artiklar hämas i infodisken (hos personalen) t.o.m. 26 juni.

Återlämning i återlämningslåda på Campusbiblioteket (kl 6-22 varje dag med passerkort, dock ej Juli) eller på Stadsbiblioteket

Fjärrlånetjänsten erbjuds endast studenter, forskare och lärare vid universitet/högskola i Sverige, samt alla studenter på Campus Skellefteå.

Artiklar som inte finns publicerade i sin helhet elektroniskt kan du beställa en kopia av. Det gör du enklast genom att skicka e-post till oss – skelleftealibrary@ltu.se 

Kostnaden för att beställa artiklar hittar du i vår prislista.
 
Böcker som inte finns på Campusbiblioteket eller annat bibliotek i kommunen kan (studenter, forskare och anställda vid universitet och högskola) beställa som fjärrlån från LIBRIS - Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas.Instruktion för att beställa fjärrlån i Libris Till höger har du en film som visar hur du beställer dina fjärrlån.