Böcker & artiklar

Här hittar du tips på hur du kan komma vidare och hitta material.

Fjärrlån

Fjärrlån - så fungerar det.

 

Sök böcker och artiklar

Sök böcker och artiklar –  Campusbiblioteket Skellefteå (inkl. universitetsbiblioteken i Luleå och Piteå

Tidningar och tidskrifter - aktuella prenumerationer i pappersformat

Sök artiklar - Umeå universitetsbibliotek

Biblioteken i Skellefteå – Stadsbiblioteket och närbiblioteken i Skellefteå kommun

LIBRIS - Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas. Instruktion för fjärrlån

Legimus – Myndigheten för tillgängliga mediers katalog

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor

Behöver du sökhjälp? Läs mer om vad vi har ett erbjuda dig här!

 

Beställ böcker och artiklar

Böcker du behöver för studier/forskning/undervisning och som inte finns på Campusbiblioteket eller annat bibliotek i kommunen kan beställas som fjärrlån från LIBRIS - Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas. OBS! Du kan alltså EJ fjärrlåna sådant som finns i vår katalog eller hos folkbiblioteken. Är material utlånat får man köa. Instruktion för att beställa fjärrlån i Libris Till höger har du en film som visar hur du beställer dina fjärrlån.

Fjärrlånetjänsten erbjuds endast studenter, forskare och lärare vid universitet/högskola i Sverige, samt alla studenter på Campus Skellefteå. För att beställa fjärrlån behöver du också ha ett lånekonto hos oss.

 

Artiklar som inte finns publicerade i sin helhet elektroniskt kan du beställa en kopia av. Det gör du genom att skicka artikelreferensen med e-post till oss – skelleftealibrary@ltu.se. Du behöver ha ett lånekonto för att beställa artiklar.

Kostnaden för att beställa artiklar hittar du i vår prislista.