Läshinder

Om du har en läsnedsättning så kan vi hjälpa dig med din kurslitteratur. Det gäller även om du pluggar på distans. Några exempel på läsnedsättningar:

-läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
-kognitiva funktionsnedsättningar till exempel adhd eller annan psykisk funktionsnedsättning
- tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
-synskada, hörselskada eller rörelsehinder

Läs mer om att använda inläst kurslitteratur på Legimus hemsida

Anna Bodén är kontaktperson på Campusbiblioteket. Du når henne på tfn 0910-58 53 42 eller på mejl anna.boden@ltu.se .

Biblioteket kan hjälpa dig med:

-talböcker med text och/eller ljud som du kan läsa direkt i Legimus webbspelare online, nedladdad i din dator, på läsplatta eller på din telefon
-hjälp att registrera dig för Egen nedladdning så att du själv kan ladda hem dina böcker
-att beställa kursböcker som inte lästs in tidigare
-utlån av en bärbar dator för användning i biblioteket. Du kan också använda datorn på en tenta. Datorn är utrustad med dessa program:

Stava Rex – rättstavningsprogram på svenska
Spell Right – rättstavningsprogram på engelska
Dolphin Easy Reader – läser upp talböcker och visar texten på skärmen
Amis – läser upp talböcker och visar texten på skärmen
Zoom Text 10 – förstorar text
Voxit Speak App – omvandlar text till tal

-diktafon för hemlån. Den kan du använda om du exempelvis vill spela in en föreläsning
-översättnings- och talpennor för hemlån

Kontaktperson vid Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå, Karin Åström karin.astrom@ltu.se 0910-58 53 53

Kontakt vid Umeå Universitet: resurs@ub.umu.se