Prislista

Campusbibliotekets priser och avgifter

Fjärrlån och artiklar

Studerande
Kopior från andra bibliotek: 30 kr per artikel*
Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
Lån från bibliotek utanför Sverige: 60 kr per lån

Personal på Campus Skellefteå
Kopior från andra bibliotek: 55 kr per artikel*
Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
Lån från bibliotek utanför Sverige: 150 kr per lån

* En artikel avser 1-20 sidor. Artikel med fler än 20 sidor har dubbla priset.  

Förseningsavgift
Kurslitteratur (lånetid 14 dagar) som återlämnas för sent: 50 kr per bok vid första krav. Ytterligare 50 kr per bok  vid andra påminnelsen. Förseningsavgift kan du betala med kontokort på biblioteket. Du kan också betala på webben via ”Mina Sidor"

Ersättningsbelopp för förlorat material
Rapporter: 300 kr
Svenska böcker: 750 kr
Utländska böcker: 1500 kr
Teknisk utrustning: anskaffningsvärde
Fjärrlån: enligt faktura

Priserna gäller material som återlämnas i skadat skick eller inte återlämnas alls. Om materialets faktiska pris är högre än ovan angivet, betalas det faktiska priset. Betalning för förlorat material sker alltid med den faktura som skickas hem till dig.

Ersättningsmöjligheter
Kunden kan köpa ett ersättningsexemplar efter samråd med bibliotekspersonalen. Biblioteket fakturerar enligt prislistan.

Övrigt
Biblioteket säljer kopieringskort enligt aktuell prislista.
Förlust av nyckel till skåp (innebär byte av lås): ca 1700 kr
Diverse kontorsmaterial: kontakta biblioteket för information om sortiment och priser