Tjänster & villkor

Biblioteket är öppet för alla, men vi finns i första hand till för Skellefteås alla studenter samt lärare och forskare på Campus. Läs noga igenom villkoren i puffen till höger.

Campusbiblioteket erbjuder 

Meröppet, dvs tillgång till biblioteket med passerkort  kl 06.00 - 22.00 alla dagar  (se Öppettider för undantag)-professionell hjälp och god service under bemannade öppettider. Här erbjuds även:

-En fantastisk studiemiljö 
-Ett stort antal trivsamma läsplatser med utsikt över Skellefteälven
-9 grupprum där drop-in gäller
-Ett tyst läsrum för enskilda studier
-En mötesplats för alla studenter
-IPads finns att låna och använda på biblioteket
-Trådlöst nätverk
-Datasal med 10 datorer 
-B
oksamling på ca 22.000 tryckta böcker, e-böcker, tusentals tidskrifter (både tryckta och elektroniskt publicerade). Vi har också lokala dagstidningarkursböcker att låna hem. Det finns också ett referensexemplar som får läsas på biblioteket.
-Ett hundratal databaser med svensk och internationell forskning.
-Möjlighet att beställa böcker från andra bibliotek
-Kurser, sökhjälp enskilt eller i grupp
-Läxhjälp anpassad för elever på SFI
-Möjlighet att få kurslitteraturen hemskickad om du är distansstudent med samlingsort Skellefteå och INTE bor inom Skellefteå kommun.
-Studenter
med läsnedsättning- kom igång med att ladda ner din kurslitteratur och lyssna på denKontakta Anna Bodén, 0910-58 53 17 anna.boden@ltu.se
-Kopieringsmöjligheter. Kort i olika valörer finns att köpa. (Se Prislista)
-Möjlighet att låna nycklar till förvaringsskåp