Tjänster & villkor

Biblioteket är öppet för alla, men vi finns i första hand till för Skellefteås alla studenter samt lärare och forskare på Campus. Vi ber dig som användare att noga läsa igenom villkoren i puffen till höger.

Campusbiblioteket erbjuder 

Meröppet
Du har tillgång till biblioteket med passerkort  kl 06.00 - 22.00 alla dagar  (se
öppettider för undantag)-professionell hjälp och god service under bemannade öppettider.

 

 

Mervärde

(OBS! Viss service pausad p g a Covid-19)
På Campusbiblioteket vill vi att du ska trivas. 
Därför erbjuder vi

-En fantastisk studiemiljö 
-Ett stort antal trivsamma läsplatser med utsikt över Skellefteälven
-9 grupprum för studenter där drop-in gäller
-Ett tyst läsrum för enskilda studier
-En mötesplats för alla studenter
-Trådlöst nätverk
-Boksamling på ca 22.000 tryckta böcker, e-böcker, tusentals tidskrifter (både tryckta och elektroniskt publicerade).
-Kursböcker att låna hem. Det finns också ofta ett referensexemplar som får läsas på biblioteket.
-Ett hundratal databaser med svensk och internationell forskning  (för mer information om tillgång till elektroniskt material/databaser-fråga personalen)
-Möjlighet att beställa böcker från andra bibliotek (läs mer här:
Böcker & artiklar)
-Kurser, sökhjälp enskilt eller i grupp
-Drop-in-handledning, vi kan hjälpa dig med tex läxan, skriva referenser el söka information.
-Studenter med läsnedsättning- kom igång med att ladda ner din kurslitteratur och lyssna på den. 
Kontakta Erika Svanborg Ekström, erika.svanborg.ekstrom@ltu.se
-Kopieringsmöjligheter. Betalkort i olika valörer finns att köpa. (Se
Prislista)