Campusbibliotekets viktiga villkor

Campusbiblioteket erbjuder god service och stora möjligheter, i första hand för dig som studerar, arbetar eller forskar på Campus Skellefteå, men är öppet för alla. Läs noga igenom de villkor som gäller.

För att använda bibliotekets tjänster och resurser måste du ha ett bibliotekskonto. Du får det om du är myndig och kan visa legitimation. Genom att skaffa ett bibliotekskonto accepterar du att följa våra villkor och om du inte följer dem spärras ditt konto. Du ska meddela oss om du flyttar, byter e-postadress eller liknande. Ta alltid med din legitimation när du besöker biblioteket.  Om någon annan ska göra dina biblioteksärenden så ska den personen ha med sig dina inloggningsuppgifter eller din legitimation. Du är själv ansvarig för ditt konto. Du får aldrig smutsa ner, skriva i eller på annat sätt skada det du lånat på biblioteket.

Lånetid
Det biblioteket lånar ut har olika lånetider. När du lånar ska du alltid ta ett kvitto. På kvittot står vilket datum du ska lämna tillbaka det du lånat. Du är själv ansvarig för att lämna tillbaka det du lånat i tid. Om det du vill låna är skadat  - säg till personalen  innan du lånar.

Omlån och reservation
Om du gör ett omlån kan du få behålla det du lånat längre tid, men inte om någon annan gjort en reservation .

Lämna tillbaka
Lämna tillbaka det du lånat senast på datumet som står på ditt kvitto. Böcker ska du lämna tillbaka i bibliotekets lånemaskin. Ta alltid ett kvitto! Andra saker som till exempel skåpnycklar ska du lämna till personalen.

Om du återlämnar för sent, inte alls eller har skadat det du lånat
Om du lämnar tillbaka för sent måste du betala en avgift (se Prislista). Biblioteket skickar krav till dig när din lånetid är slut. Om lånen fortfarande inte lämnas tillbaka måste du betala en ännu högre avgift.  Biblioteket skickar en faktura. Om du tappat bort eller skadat det du lånat måste du betala detta. (Se Prislista).  Om du har en obetald avgift kan du inte använda ditt bibliotekskonto.

Fjärrlån – att beställa från andra bibliotek
Vi erbjuder studenter och anställda vid VUX, universitet och högskola lån från andra bibliotek. Du kan bara beställa sådant som du behöver för dina studier. Du måste betala för lån från bibliotek utanför Sverige. (Se Prislista). Du kan inte beställa sådant som Campusbiblioteket redan har i sin bibliotekskatalog eller som något av Skellefteå kommuns övriga bibliotek äger

Datorer
Ett personligt användarkonto krävs för att använda bibliotekets datorer. Om du studerar på annan ort och vill ha ett användarkonto ska du kontakta Helpdesk. 

I biblioteksverksamheten kan behandling av personuppgifter förekomma. Personuppgiftslagen gäller (SFS 1998:204). Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning är skyddade av sekretess enligt 9 kap. 22 § sekretesslagen (SFS 1980:100, SFS 1989:713).

Gällande villkor
Villkoren kan ändras. Du måste själv hålla dig informerad om eventuella ändringar. Villkoren finns i biblioteket och på vår webbplats.

Villkoren ändrade 161115