Böcker & artiklar

Här hittar du tips på hur du kan komma vidare och hitta material.

Sök böcker och artiklar

Sök böcker och artiklar –  Campusbiblioteket Skellefteå (inkl. universitetsbiblioteken i Luleå och Piteå

Tidningar och tidskrifter - aktuella prenumerationer i pappersformat

Sök artiklar - Umeå universitetsbibliotek

Biblioteken i Skellefteå – Stadsbiblioteket och närbiblioteken i Skellefteå kommun

LIBRIS - Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas. Instruktion för fjärrlån

Legimus – Myndigheten för tillgängliga mediers katalog

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor

Behöver du sökhjälp? Läs mer om vad vi har ett erbjuda dig här!

 

Beställ böcker och artiklar

Böcker du behöver för dina studier och som inte finns på Campusbiblioteket eller annat bibliotek i kommunen kan beställas som fjärrlån från LIBRIS - Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas. Instruktion för att beställa fjärrlån i Libris Till höger har du en film som visar hur du beställer dina fjärrlån.

Fjärrlånetjänsten erbjuds endast studenter, forskare och lärare vid universitet/högskola i Sverige, samt alla studenter på Campus Skellefteå. För att beställa fjärrlån behöver du också ha ett lånekonto hos oss.

Artiklar som inte finns publicerade i sin helhet elektroniskt kan du beställa en kopia av. Det gör du genom att skicka artikelreferensen med e-post till oss – skelleftealibrary@ltu.se. Du behöver ha ett lånekonto för att beställa artiklar.

Kostnaden för att beställa artiklar hittar du i vår prislista. 

 

OBS!

Sista dag att beställa fjärrlån (böcker) innan sommaruppehållet: 15 juni

Sista dag att beställa artiklar: 22 juni

Beställ fjärrlån och artiklar igen fr.o.m 10 augusti.

Redan beställda fjärrlån och artiklar:

hämtas hos personalen i informationsdisken (ej under meröppet) t.o.m 30 juni.