Sök böcker & artiklar

Här hittar du tips på hur du kan komma vidare och hitta material.

Sök böcker och artiklar –  Campusbiblioteket Skellefteå (inkl. Luleå tekniska universitetsbibliotek i Luleå, Piteå, Sunderbyn)

Tidningar och tidskrifter - i pappersformat - våra prenumerationer 2018

 

Sök artiklar - Umeå universitetsbibliotek

Biblioteken i Skellefteå – Stadsbiblioteket och närbiblioteken i Skellefteå kommun

LIBRIS - Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas. Instruktion för fjärrlån

Legimus – Myndigheten för tillgängliga mediers katalog

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor

Behöver du sökhjälp? Läs mer om vad vi har ett erbjuda dig här!