Beställ böcker och artiklar

Fjärrlånetjänsten erbjuds endast studenter, forskare och lärare vid universitet/högskola i Sverige, samt alla studenter på Campus Skellefteå.

Artiklar som inte finns publicerade i sin helhet elektroniskt kan du beställa en kopia av. Det gör du enklast genom att skicka e-post till oss – skelleftealibrary@ltu.se

Kostnaden för att beställa artiklar hittar du i vår prislista.
 
Böcker som inte finns på Campusbiblioteket eller annat bibliotek i kommunen kan (studenter,forskare och anställda vid universitet och högskola) beställa som fjärrlån från LIBRIS - Sveriges högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma databas.Instruktion för att beställa fjärrlån i Libris Till höger har du en film som visar hur du beställer dina fjärrlån.