Läshinder

Om du har en läsnedsättning så kan vi hjälpa dig med din kurslitteratur. Det gäller även om du pluggar på distans. Några exempel på läsnedsättningar:

-läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
-kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)
- tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
-synskada, hörselskada eller rörelsehinder
-utvecklingsstörning

Anna Bodén är kontaktperson på Campusbiblioteket och du når henne på tfn 0910-58 53 17 samt på anna.boden@ltu.se .

Biblioteket kan hjälpa dig med:

-talböcker som du kan läsa i din dator, på läsplatta eller på din telefon
-hjälp att registrera dig i Egen nedladdning så att du själv kan ladda hem talböcker
-att beställa talböcker som inte lästs in tidigare
-utlån av en bärbar dator för användning i biblioteket. Datorn är utrustad med dessa program:

Stava Rex – rättstavningsprogram på svenska
Spell Right – rättstavningsprogram på engelska
Dolphin Easy Reader – läser upp talböcker och visar texten på skärmen
Amis – läser upp talböcker och visar texten på skärmen
Zoom Text 10 – förstorar text
Voxit Speak App – omvandlar text till tal

-diktafon för hemlån. Den kan du använda om du exempelvis vill spela in en föreläsning
-översättnings- och talpennor för hemlån

Kontaktperson på Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå, Karin Åström karin.astrom@ltu.se 0910-58 53 53

Kontaktperson på Umeå Universitet: ewa.gustafsson@adm.umu.se