Tjänster & villkor

Biblioteket är öppet för alla, men vi finns i första hand till för Skellefteås alla studenter samt lärare och forskare på Campus. Läs noga igenom villkoren i puffen till höger.

Campusbiblioteket erbjuder 

-Meröppet, dvs tillgång till biblioteket med passerkort  kl 06.00 - 22.00 alla dagar 
(se
Öppettider för undantag)

-professionell hjälp och god service under bemannade öppettider

-en fantastisk studiemiljö

 -ett stort antal trivsamma läsplatser med utsikt över Skellefteälven

-9 grupprum där drop-in gäller

-ett tyst läsrum för enskilda studier

-en mötesplats för alla studenter

-IPads finns att låna och använda på biblioteket

trådlöst nätverk

-datasal med 10 datorer 

 -en boksamling på ca 22.000 tryckta böcker, e-böcker, tusentals tidskrifter (både tryckta och elektroniskt publicerade). Vi har också lokala dagstidningar

-kursböcker att låna hem. Det finns också ett referensexemplar som får läsas på biblioteket

 -ett hundratal databaser med svensk och internationell forskning

-möjlighet att beställa böcker från andra bibliotek

-kurser, sökhjälp enskilt eller i grupp

-läxhjälp anpassad för elever på SFI

-möjlighet att få kurslitteraturen hemskickad om du är distansstudent med samlingsort Skellefteå och INTE bor inom Skellefteå kommun

-Studenter med läsnedsättning- kom igång med att ladda ner din kurslitteratur och lyssna på denKontakta Anna Bodén, 0910-58 53 17 anna.boden@ltu.se

-kopieringsmöjligheter. Kort i olika valörer finns att köpa. (Se Prislista)

-möjlighet att låna nycklar till förvaringsskåp