Lärcentrum

Lärcentrum Campus Skellefteå erbjuder möjligheter för vuxnas lärande. Utbudet är stort, från korta skräddarsydda företagsutbildningar till distanskurser och flexibla utvildningar vid högskolor och universitet i hela Sverige. På Lärcentrum finns fullt utrustade studierum, konferenssalar och sammanträdeslokaler för individer, grupper, offentlig sektor och näringsliv.

Lärcentrum är en möjliggörare och fungerar som en mötesplats för individer och grupper som väljer att läsa på campus. Det är också en mötesplats mellan universiteten på området, Yrkeshögskolan, Campusbiblioteket, VUX, Lernia och andra utbildningsanordnare.

LTU Business fungerar som mäklare av utbildning, som samordnar behov från enskilda, näringsliv och offentlig sektor och synliggör det utbud som finns. Är du arbetsgivare, aktiv i en fackförening eller ideell organisation, får du hjälp med att komma i kontakt med ”rätt” anordnare för att genomföra utbildningar utifrån ditt behov. Här kan du läsa mer om LTU Business.

Lärcentrum bygger nätverk mellan de som söker och ger utbildning och är det naturliga navet för behov och tillgång av kompetensutveckling och på så sätt en del i den regionala tillväxten.

 

Fördelar för dig som student

Här kan du få information, vägledning och stöd i ditt lärande. Välkommen att höra av dig! Lärcentrum är integrerat i Campus Skellefteå, och det innebär att du kan nå oss under hela arbetsveckan. Du har även tillgång till bibliotek, grupprum, datorer, videokonferens, trådlöst internet och kopiering.

Tentamen

På Campus Skellefteå kan du även göra din tentamen. För detta krävs det att du registrerar dig på Lärcentrum. Du tar själv kontakt med din institution för att få tentorna skickade till Lärcentrum: larcentrum@skelleftea.se 
OBS; Anmälan om tid för tentaskrivning  ska anmälas förutom till din institution, även till lärcentrum.  

Lärcentrum på Campus Skellefteå