Sök- & skrivhjälp

Handledning
Alla studerande på Campus Skellefteå kan få hjälp av en bibliotekarie om man kör fast i sin informationssökning. Du har också möjlighet att Boka en handledare för att få enskild hjälp eller hjälp i grupp. Då behöver du boka en tid. Exempel på vad vi kan hjälpa till med är:

-Välja och söka i databaser

-Avgränsa sökningen

-Referenshantering

Läxhjälp
Studerar du på SFI, Vux-nivå eller högskola och behöver hjälp med någon läxuppgift? Kom in till biblioteket må 15-16, eller ti-fr 13-14 så försöker vi hjälpa dig vidare.


Undervisning

Vi undervisar gärna i informationssökning för campusstudenter med varierande förkunskaper och informationsbehov. Sådan undervisning kan beställas av lärare och anpassas till ämnet. Kontakta oss, så utformar vi kurser och föreläsningar enligt önskemål och ger besked om vad det kostar.

Kurser och föreläsningar på webben

Sökhjälp och guider – från Umeå universitetsbibliotek

Inför examensarbetet - Presentationen från föreläsningen i februari 2018

 

Skriv- och presentera

Campusbibliotekets YouTube-kanal hittar du flera filmer som är gjorda för att hjälpa dig som skriver ett examensarbete eller en rapport av något slag.

Umeå universitetsbiblioteks YouTube-kanal finns ett antal filmer om vetenskapliga databaser, referenser, källkritik mm. Här finns även Medicinska bibliotekets spellista inom medicin och hälsa.

Nedan har vi även samlat olika redskap som hjälper dig att förvandla din insamlade information till en briljant uppsats!

Skrivteknik & formalia
När du ska skriva en uppsats ska du följa de regler gällande stavning, språkbruk och hur man refererar till olika källor som din institution fastställt. De riktlinjerna är till för att underlätta för dig som skriver och ge en bild av vad som krävs för att uppsatsen skall bli godkänd.

Guide för uppsatsskrivning– från Umeå universitet

APA-mall för hantering av referenser – från Röda Korsets högskola

Studieteknik
Bra studieteknik är viktigt. Den höjer din inlärningsförmåga och gör dig säkrare.

Studieteknik– resurs från Umeå universitet

Källkritik
Att vara källkritisk innebär att du ska kunna granska och värdera den information som du tänker använda i dina arbeten.

Källkritik– från Umeå universitet

Plagiering & upphovsrätt
Hur får du egentligen använda andras arbete? Får du använda text och bilder fritt i din uppsats? Vad behöver man tänka på när man använder andras arbeten i uppsatsen? Läs mer!

Plagiering - från Umeå universitet