Träfysik

Forskningen i träfysik inriktas på studier av trämaterialets fysikaliska egenskaper och hur dessa påverkas av processer som torkning och värmebehandling.