Elkraftteknik

Forskningsutbildningsämnet elkraftteknik omfattar studier av hållbara system för elgenerering, transport av elektrisk energi samt växelverkan mellan elnät, elgenerering och elanvändning.