TräCentrum Norr

TräCentrum Norr är en centrumbildning inom LTU tillsammans med träindustriföretag. Målet är en träindustri som genom nya/utvecklande produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärde och stärka konkurrenskraften.

Här kan du läsa mer om projekt, publikationer och nyheter som berör TräCentrum Norr