Sök i ordböcker och uppslagsverk

Tyda.se – översätter till och från engelska, tyska, franska och spanska

Svenska Akademiens ordlista

Terminology Collection
Länkar till termlexikon på många olika språk inom 50 olika ämnesområden

Nationalencyklopedin Fritt tillgänglig inom campus. Lösenord krävs utanför Campus Skellefteå. Det stora moderna svenska uppslagsverket i fulltext, dessutom med ordbok! Uppdateras varje dag.