Distribuerade datorsystem

Omfattar distribuerande system och mobila nätverk som möjliggör mobilitet och interaktivtet för datorer, data, programvara och användare. Ämnesföreträdaren leder LTUs FoI-område "Möjliggörande IKT"

Distribuerade datorsystem adresserar teknologier som möjliggör databehandling och datorkommunikation i godtycklig enhet. Exempel är sensorer i kläder, byggnader, bilar samt handhållna enheter som ”smartphones” och laptops vilket ger ett transparent datorstöd av teknologer såväl som användarmedvetet nyttjande av datorteknik. Hantering av mobilitet för sensorer och handhållna enheter vid uppkoppling mot Internet är också ett av ämnets huvudfokus.

Här kan du läsa mer om Distribuerande datorsystem.

Kontaktperson: Christer Åhlund professor och ämnensföreträdare