CDT - Centrum för distansöverbrygggande teknik

Vid CDT samverkar Luleå tekniska universitet och IT-branschen. Här utvecklas och testas nya distansöverbryggande tekniker och dess tillämpligar.

En viktig uppgift för CDT är att driva företagsinnovationsprojekt, det vill säga projekt som ger kunskapsbaserad innovation till hållbara nya affärsmöjligheter.

När en idé (baserad på ny kunskap från forskning) utvärderats och antas kunna skapa nya affärsmöjligheter, omvandlas den till ett CDT-projekt. Idén kan bygga på en kombination eller blandning av ny teknik, identifierade behov eller framväxande marknadsmöjligheter.

CDT verkar genom ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet 
och IT-företag. Universitetet är värd och juridisk person för verksamheten, en styrelse med majoriteten av medlemmar verksamma inom industrin sätter vår strategiska agenda, och vår operativa ledningsgrupp ansvarar för genomförandet. Projekten vi driver har stor bredd och deltagarna kommer från ett antal nationaliteter och både privata företag, offentliga verksamheter och organisationer.

Mer information och presentation av projekten hittar du här!