21 mars 2018

Två forskare inom Omvårdnad spikade sina avhandlingar

Solen lyste och stämningen var på topp när Catharina Norberg och Sofia Andersson, Umeå universitet spikade sina avhandlingar på Forum, Campus Skellefteå och delgav sina senaste forskningsrön inom området Omvårdnad. Moderator var Tomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande och Kören-Kören bjöd på inledande doktorsång och avslutade lämpligt med en hyllning till våren.

På spikningsceremonin fick de humanitära stå i centrum. Vi har glädjen att ha två universitet representerade på Campus Skellefteå vilket innebär en fantastisk blandning av forskningsämnen som med jämna mellanrum presenteras under de spikningsceremonier som genomförs på Forum, Campus Skellefteå. 

 

 

På Campus Skellefteå står kunskap i centrum och här samlas man i en unik mix och tar del av varandras kunskap och klokskap. Den här ceremonin lockade ett 50 -tal personer.  

 

 

 

 

Sofia Andersson, Omvårdnad Umeå universitet presenterade sin avhandling "Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer" där hon beskriver vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer. Perspektivet utgår från närstående och vårdpersonals erfarenheter och undersökningar som gjorts.  Sofia redovisade ett resultat där man kan utläsa att närstående och vårdpersonal upplevde stöd när vården strukturerades utifrån en vårdplan. Resultatet visade också på hög förekomst av smärta, andnöd och ångest samt inadekvat symtomlindring.  Ett fyra år långt forskningsprojekt som nu bokstavligen spikades fast och på spikstocken på Forum.

Catharina Norberg, Omvårdnad Umeå universitet presenterade sin avhandling "Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta, skattningar och erfarenheter" Catharina berättade om att resultatet visar att skalor som mäter religiositet och andlighet är tillförlitliga och användbara vid forskning bland mycket gamla personer. Avhandlingen visar även på ett statistiskt säkerställt samband mellan andlighet och hälso- och ohälsorelaterade faktorer. De mycket gamla beskriver en tillitsfull relation till Gud och uttrycker en önskan om få tala om andliga erfarenheter och om personlig tro. Catharina spikade också sin avhandling och den finns nu att bläddra i på Forum, för den som vill veta lite mer.

 

Kommunfullmäktiges politiker hade fullt upp med stora beslut men lockades att stanna till och lyssna och ta del av både kunskap och trevligheter innan de fortsatte den heta debatten inne i Forumsalen.

 

 

 

 

 

Nya intressanta forskningsrön som lockade stor publik och många inom omvårdnad. Tomas Marklund avslutade med att höja glaset till en gemensam skål.