09 maj 2019

Hugos forskning ska underlätta digitalisering

Digitalisering ses som ett sätt för offentlig sektor att effektivisera och höja kvaliteten på sina tjänster gentemot medborgarna. Doktoranden Hugo Hedlund studerar hur och vad kommunerna gör för att åstadkomma digital transformation.

Projektet Medskapande välfärd genom digitalisering görs i samarbete mellan Skellefteå kommun och Umeå universitets institution för informatik. I projektbeskrivningen konstaterar Hugo Hedlund att offentliga sektorn i Sverige står inför ett antal olika samhällsutmaningar kopplade till demografin.
– Det handlar exempelvis om ökade krav på tillgänglig och personlig service och att färre medborgare i arbetsför ålder ska försörja den växande äldre delen av befolkningen. Här behöver kommunerna arbeta på helt nya sätt för att möta de behov som medborgarna har, och digital innovation ses som en lösning, säger Hugo som tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare på avdelningen för kvalitet och förnyelse på kommunledningskontoret i Skellefteå.

Stöter på utmaningar

Förhoppningen är att kommunen genom digitala tjänster ska kunna tillhandahålla rätt service vid rätt tidpunkt och även effektivisera de interna processerna för att spara resurser. Hugo inledde sin forskning i oktober 2017 och har noterat att offentlig sektor av olika anledningar stöter på utmaningar i arbetet med digital innovation.
– Delvis har det att göra med att både organisationer och tjänsteutbud i offentlig sektor är rotade i arbetssätt från den fördigitala eran. Nu krävs en förflyttning mot att bli mer digitala samtidigt som de har lagar och regler att förhålla sig till i sitt arbete. I min forskning studerar jag vilka tekniska resurser och vilka typer av organisationer som krävs för att åstadkomma digital transformation, säger Hugo.

Samarbeten krävs

Han konstaterar att samarbeten med både privata och andra offentliga aktörer är en grundförutsättning för att kunna förändra en stabil organisation som en kommun.
– Skellefteå kommun har redan etablerat sådana samarbeten. Vad jag ser i mina studier är att det är väldigt viktigt med tydlighet om vad man vill att samarbetena ska resultera i och det kan vara en utmaning, säger han.
Projektet pågår till oktober 2021 då Hugo ska presentera resultatet av sin forskning.
– Målet är att ta vara på och utöka kunskapen om digital innovation för att sprida den både inom offentlig sektor och i andra branscher, säger Hugo.