ForskarFredag Framtidsstaden Skellefteå

fredag den 29 september 2017 8:30-11:30 Inlagt av Campus

ForskarFredag i Skellefteå den 29 september erbjuder ett spännande program med bland annat föreläsningar, workshops, besök i Idélabbet och på Exploratoriet. Spännande forskning lokalt förankrat och kopplat till utvecklingen av Skellefteå. Alla är välkomna!

Vi har idé för hur Skellefteå kan utvecklas. Idén kommer med all sannolikhet att förändras. Att i dag gissa hur vår framtid kommer att se ut är svårt. Bara fantasin sätter gränser för det som kan skapas. Hur kan vi använda tekniken för att förstå och skapa oss fördelar. Fördelar som vi måste ha för att utvecklas som stad och fortsätta vara attraktiv och fortsätta växa. Varför ska man då växa, under dagen ges svaren även på det.

På förmiddagen erbjuds ett program på Campus Skellefteå där studenter och  gymnasielever med lärare samt den vuxna allmänheten kan ta del av ett anpassat program på Campus Skellefteå med föreläsningar, workshop och mässa. För högstadiet erbjuds skolprogram tillsammans med Exploratoriet och för låg- och mellanstadiet tillsammans med Forskarrum. Ett program under dagen och en spännande AW med Exploratoriet för allmänheten, vuxen som barn - välkomna!

Ladda ner programmet (pdf)

Se hela programmet på ForskarFredag Skellefteå 


Program 2017:

CAMPUS SKELLEFTEÅ - Föreläsningar i Forumsalen och Arenan på Campus:

Vad händer när saker kopplar upp sig mot Internet?
Sakernas Internet, på engelska kallat Internet-of-Things (IoT) är när fysiska enheter såsom leksaker, hus, bilar, vägar , broar med mera blir uppkopplade mot Internet. Vilka möjligheter och kanske risker innebär denna utveckling, blir vi smartare eller dummare? Christers Åhlund presenterar sitt arbete med IoT, där ”saker kan interagera med sina användare och hur man med digital avkänning och öppna data kan skapa nya värden och upplevelser.
Föreläsare: Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem. Idag arbetar man med system som ska möjliggöra en ökad användning av IoT i vårt samhälle, det det kan gälla områden som luftkvalitetsmätning,  hälsa och sjukvård i hemmet, smarta hem, hålla koll på sina grejor med mera.
Tid: 8:30-9:15
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

Framtidens självförsörjande hus
Bostäder som inte har någon elräkning och som drivs av helt förnybar energi, kan det vara framtidens bostäder? I denna föreläsning får du en introduktion till självförsörjande hus och varför det kan bli verklighet i framtiden.
Föreläsare: Jakob Nömm, doktorand i Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå.
Tid: 8:30-9:15
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet.

Varför ska vi bli 80 000 invånare – och hur?
Stolthet och fördom i Skellefteå. Hur planerar man för en stad som man vill ska växa och vad krävs egentligen för att locka fler att bosätta sig? Fokus på samhällsplanering och hur – och varför! – man ska locka mer människor till Skellefteå.
Föreläsare: Enar Nordvik, teknologie doktor från LTU och arkitekt SAR/MSA
från KTH. Arkitekt på Skellefteå kommun med allt mellan cykelställ och stadsdelar. Helena Renström, ekonomie doktor i marknadsföring från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och marknadschef för Skellefteå kommun.
Tid: 9:30-10:15
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

”Smartbuy”
Smartbuy handlar om att hjälpa små- och medelstora företag att öka sin synlighet på nätet. Genom att Smartbuy hjälper affärerna att förenkla den digitala omvandlingen kan företagen förbli konkurrenskraftiga utan att det påverkar  kunden som besöker butiken.
Föreläsare: Karl Andersson, Biträdande professor, Tf verksamhetsledare på Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik.
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Tid: 9:30-10:15
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

 
Den kloka staden – Skellefteå som nod i informationssamhället
När IT blir alltmer normalt och osynligt i våra liv, så förändras vår upplevelse av världen och våra sätt att kommunicera med varandra. Informationssamhället har inget centrum, säger informationsfilosofen Luciano Floridi,
utan vi är alla mer eller mindre provinsiella. Hur viktigt ett samhälle är beror på hur det, och dess invånare, interagerar med omvärlden. Information är dagens och framtidens centrala värde. Det gäller bara att få ett grepp om hur vi kan agera i denna förändrade värld när det gäller utbildning, kompetensförsörjning, omvärldsbevakning, innovation, mm. Lite aktuell filosofisk teori kan hjälpa oss att få lite överblick.

Föreläsare: Anders Norberg, utbildningsstrateg Skellefteå kommun, fil. Dr
Tid: 10:30-11:15
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter, pedagoger


Träets estetiska egenskaper

Trä är ett miljövänligt material med inneboende estetiska egenskaper. Hur kan marknadens förändrade behov tillfredsställas med svenskproducerade produkter av inhemsk råvara på en konkurrensutsatt europeisk marknad. Hur uppfattar kunderna trä/träprodukter och hur kan dessa kundkrav tillfredsställas via digitala medier och varför är det så viktigt. Valda delar ur pågående forskning presenteras och här kan du läsa mer om projektet FBBB – Framtidens Biobaserade Byggande och Boende
Föreläsare: Olof Broman, universitetslektor i Träteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå
Tid: 10:30-10:50
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet

Träbranschen – en utvecklingsbransch att räkna med!
Trästad Skellefteå presenterar tillsammans med TCN – träcentrum norr – hur företagen inom träbranschen kommer att utvecklas inom de närmsta tre åren och vad det innebär för Sverige, norra Sverige, Västerbotten, Skellefteå och för enskilda företag.  Hur  detta kommer att påverkar arbetsmarknaden och hur vi kan vara med och rädda världen och jobba framåt nationellt med stöd av näringsdepartementet.
Föreläsare: Thomas Lundmark, representant för stiftelsen Träenigheten Therese Kreisel arkitekt SAR-MSA (examen från Lunds Tekniska högskola och Lunds Universitet ), planarkitekt på Skellefteå kommun.
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Tid: 10:50-11:15
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet

 

Välkommen till workshop #Idélabbet!
Kom till Campus Skellefteås eget kreativa skapande miljö. Prova på ny teknik och ser hur lätt det är att gå från idé till verklighet. Möt Peter, Devi, Kristoffer, Adoptikum, studenter och LTU Business. Öppet hus – först till kvarn.
Plats: Idelabbet
Tid: 8:30-11:30

Campus - Workshop #idégenerering
Hur ser din smarta framtidsstad ut. Inspiration och idégenerering i ledning av Ida Lindh, forskare inom Entreprenörskap och Innovation, Luleå tekniska universitet och Erika Lind, forskare inom Produktinnovation, Luleå tekniska universitet
Först till kvarn, ingen föranmälan. Förbered dig gärna med att gå på föreläsningen om IoT i Forum kl. 8:30
Plats: Idélabbet
Tid: pass 1: kl. 9:00 Pass 2: kl 10:30
Målgrupp: gymnasister

Campus - Dialog #kulturhus
Är du nyfiken på Skellefteås kommande kulturhus? Kom förbi och titta på en modell av huset, samt passa på att ställa dina frågor till bitr. projektledare Hanna Hedlund.
Förutsättningar: Öppen utställning
Plats: Forum foajé
Tid: 8:30-11:30
Målgrupp: gymnasister

Campus - Workshop/Föreläsning– En resa i industrihistoria
Kom och hör berättelsen om Skellefteå stads första industri grundad 1855. ( Skellefteå Ångbryggeri) Från början tillverkades svenskt och bayerskt öl samt bayersk porter, längre fram även läskedrycker. Sara Sharifi, Företagsarkivet i Westerbotten berättar om det rika arkivmaterialet och visar hur man kan söka ibland ritningar, bilder och dokument.
Målgrupp: gymnasister, studenter, allmänhet
Anmälan till: sara.sharifi@foretagsarkivet.se
Tid: 10:30-11:30
Plats: Vardagsrummet, Campusbiblioteket, Campus Skellefteå
Arrangör: Företagsarkivet i Westerbotten


Forskarrum - Workshop - Arkivdedetektiv

Under Forskarfredag har ni chansen att följa med ner i Folkrörelsearkivet lokaler! Ni får se hur ett arkiv fungerar och titta i spännande arkivmaterial. Tillsammans med våra arkivarier får ni prova på att vara arkivdetektiver!

Anmälan till marika.eserstam-kjellsson@folkrorelsearkivet.se 
Ålder: åk 3-5
Tidsåtgång: ca 1 timme


EXPLORATORIET, NORDANÅ

Workshop - Experimentera på Exploratoriet

Skolprogram - ”Syltburkar och mikrovågor – en sällsynt smart historia. ”, möt gårdagens forskare som gjort framtiden möjlig. Interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet ska locka fram intresset för teknikyrken hos de unga besökarna. Kunskap ska vara kul! 
Vetskapsteatern ca 35 min och utställningarna är igång för egna uppdrag och upptäckter.
Ålder: Högstadiet.
För mer info kontakta britt-marie.forslund@exploratoriet.se

Allmänt program under ForskarFredag
11.00  Dörrarna öppnar för allmänheten
14.00   Visning av stjärnhimlen i Planetariet

After Work på Exploratoriet kl 17-20
En vuxen after work med en barnslig touch. En aktivitet för hela familjen, utställningar, spännande miniföreläsning och lättare förtäring. Kom och trivs med ForskarFredag på Exploratoriet. Vi garanterar att barnen kommer att trivas medan du minglar med andra vuxna. Eventet samordnas med Frikväll. Fri entré. Välkommen!
16.30   Föranmälda är välkomna på en lättare förtäring.
Anmälan till info@exploratoriet.se
17.00   Miniföreläsning med Pär Lärkeryd, Norra skogsägarna, om hur Västerbottens skogar kan bidra till lösningen på klimatfrågan. ca 30 min
Lokal: Ovum med plats för ca 70 personer. Först till kvarn gäller.
18.00  Exploratoriets vetenskapsteater:  Syltburkar och mikrovågar – en sällsynt smart historia ca 35 min. Lokal: Ovum med plats för ca 70 personer, Först till kvan gäller.
20.00  Exploratoriet stänger för kvällen.

Läs mer om ForskarFredag i Skellefteå på webben

Följ ForskarFredag på FB