Företag

Campus är sedan länge en attraktiv grogrund för entreprenörskap och företagsamhet. Ett flertal expansiva verksamheter finns idag på området. Med fokus på tillväxt och nya marknader sker utvecklingen sida vid sida med bland annat forskning och offentlig sektor.

Studier - forskning - näringsliv

Koplingen mellan studier, forskning och näringsliv är självklart. Det hänger ihop hela vägen. Därför erbjuder vi tillfällen för näringslivet att träffa våra studenter och studenterna att möta näringslivet. LTU har de senaste två åren erbjudit en Exjobbsmässa under hösten på Campus för att föra sammanföra behov och efterfrågan.

Det finns två doktorander på området, Peter Sundberg, doktorand, är antagen på Luleå tekniska universitet och anställd vid SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på sektionen Energiteknik som är en utveckling av den tidigare verksamhet SP Trä. Doktorandtjänsten är under tre år finansierad av Skellefteå kommun och stiftelsen Rönnbäret.

Ida Lindh, doktorand, är tillsatt, placerad vid Campus Skellefteå med handledare på Luleå tekniska universitet för att forska på entreprenöriellt lärande från förskolan till gymnasium. Skellefteå kommun ska fungera som utvecklingskommun i forskningsprojektet och tanken är också att viss samverkan, pedagoger emellan, ska ske även med Luleå kommun.

Vill du veta mer om Skellefteås näringsliv.

Företag på Campus

Idag finns förutom Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt vuxenutbildningen och det som hör utbildningsanordnare till, även en hel del företag på Campusområdet.

Företag på Campus

AB Trätek  
Alent Dynamic AB 
Bolstad Management AB  
Brandskyddskontroll AB  
Cisco Systems  
Datatornet AB
EVRY Sweden AB
Folkuniversitetet  - Korta vägen
InfoVista Sweden  
Iris Hadar AB  
Lernia 
LTU Business
Luleå tekniska universitet 
NUITEQ 
Preced  
Process Automation Skellefteå AB  
Prästängen Sverige AB  
Skebit AB  
Skellefteå kommun  
Umeå universitet  
Underhållsteknik Nord AB  
Urkraft Service AB  
Wolfshark  
ÅF Industry AB