ForskarFredag

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige, alltid den sista fredagen i september. Fredagen den 28 september är det dags igen. Välkommen!


                                                      Skellefteå – en hållbar plats

Att bygga hållbara städer och samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning. I Skellefteå pågår vårt arbete med att bygga en vacker, rättvis och hållbar stad. För att nå målet med ett hållbart samhälle krävs en helhetsyn i stadsplaneringen där resurshushållning, god arkitektur och tekniskt nytänkande är självklara delar. Den kunskap och teknik som finns inom branschledande forskningsinstitutioner och företag i Skellefteå har redan hjälpt andra städer på vägen. Skellefteå har idag en stark position inom miljövänligt och industriellt träbyggande och allt bottnar i en historia, en hållbar historia.

På årets ForskarFredag Skellefteå erbjuder vi en förmiddag på Campus Skellefteå där studenter och gymnasielever med lärare samt den vuxna allmänheten kan ta del av föreläsningar, forskarmässa och workshops. Sen bryter vi av med en spikningsceremoni och Rönnbärets stipendieutdelning innan lunchseminarierna tar vid. Forskarrum erbjuder workshops "Demokrati100" och på Exploratoriet är det öppet hus och AW.

Ladda ner hela programmet för utskrift

FÖRELÄSNINGAR (målgrupp; gymnasister, studenter och allmänhet)

08:30-9:15

En hållbar plats för norra Sveriges besöksnäring (Forumsalen, Campus)
Besöksnäringen i norra Sverige har expanderat kraftigt de senaste åren. En motor i detta är de innovativa besöksmål som skapats kring regionens kännetecknande snö, is, kyla och vidsträckta natur. Om att jobba med Skellefteås varumärke och hur det kan bidra till att utveckla Skellefteå till en än mer attraktiv plats för invånare, besökare och näringsliv.
Föreläsare: Helena Renström, ekonomie doktor i marknadsföring, marknadschef Skellefteå kommun.

3D-teknik för att återbilda ben - Keramiska material för teknik och sjukvård (Arenan, Campus)
Vad är kroppens ben gjorda av och varför är de så starka? Keramiska material spelar en viktig roll för att lösa olika samhällsutmaningar. Vad kan keramiska material bidra med. Vad har kroppens ben och majskorn gemensamt? Hur kan en 3D-utskrift hjälpa till att återbilda ben? Föreläsningen ges på engelska!
Föreläsare Edita Garskaite, Materials scientist, Luleå tekniska universitet

9:30-10:15

Zero Sun – framtidens hus med solen som energikälla (Forumsalen, Campus)
Bostäder som inte har någon elräkning och som drivs av helt förnybar energi, kan det vara framtiden? I denna föreläsning får du en introduktion om självförsörjande hus och information om det självförsörjande hus som har byggts i Skellefteå.
Föreläsare: Jakob Nömm, doktorand i Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå och Fredrik Jonsson, Skellefteå Kraft.

Gillervattnet  - 284 hektar möjligheter (Arenan Campus)
Ett före detta sandmagasin, 284 hektar lagrade 38 miljoner ton anriktningssand från Bolidens anrikningsverk  mellan 1958 och 2010. Bolidens gamla dagbrott, där första malmfyndigheten 1924 blev företagets vagga och grunden till dagens gruvindustri i området. Boliden har ett långsiktigt miljömässigt ansvar för marken som bolaget nyttjat. Strategin är att ligga steget före lagkraven och där har man engagerat medborgare och andra intressenter kring Boliden.
Föreläsare: Maria Forsell, EHS manager Boliden Area Operation på Boliden Mineral AB och  Isabell Lundberg, utvecklingsingenjör Boliden.

Konsten att bygga framtidssäkert (T2 College, Campus)
Vad är limträ och KL-trä. Djupdykning i hur stommen till T2 College ser ut och vilken miljövinst detta ger.
Föreläsare: Daniel Wilded, produktionschef Martinsons Byggsystem KB

10:30-11:15

Hur är det med klimatet (Forumsalen, Campus)
Vad händer i vår omvärld och närhet gällande klimatförändringar och hur vi kan ageras tillsammans för att minska effekterna av dessa förändringar. Pär att berättar om klimatsituationen, olika scenarior och påverkansmöjligheter.
Föreläsare: Pär Holmgren, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB

10:30-11:00

#fulltäckning för en levande landsbygd (Arenan, Campus)
Innovativ användning av modern trådlös teknik med målet att få förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden. En inkludering av landsbygden är inte minst en fråga om demokrati där ekonomiska, sociala och kulturella värden sammantaget bidrar till en mer levande landsbygd.
Föreläsare: Karl Andersson, tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå

11:30-12:00
Spikningsceremoni/Rönnbärets stipendieutdelning - Forum, Campus
Vi samlas vid Wall of Fame och lyssnar till nya forskningsrön och satsningar inom forskningen

12:00-13:15
Lunchseminarier - Skellefteå en hållbar historia, Forum, Campus.
Köp med dig en enklare lunch från DFC - Din Fest på Campus och ät under tiden. 
Eller ät när det passar dig. Öppet till kl. 14:00

12:00-12:30

Skellefteå bebyggelsehistoria från  500-talet till i nutid
Hur har bebyggelsen utvecklats i Skellefteå under denna långa tidsperiod? Vilka språk har talats i bygden? Vilka tider har varit expansiva och vilka har präglats av nöd och oår. Vilka var pionjärerna som bröt ny mark. Vilka innovationscentra utanför Norrland har påverkat bygden under olika tider. Några namn som berörs är Skellefteå, Lövånger, Jörn, Kinnbäck, Gorkuträsk, Drängsmark, Varuträsk och Boliden.
Föreläsare: Ulf Lundström, lokalhistoriker, Skellefteå museum

12:30-13:15

Skellefteå moderniseras
I en rykande färsk bok efter forskning i bl a Skellefteå kommunarkivs handlingar jämför Åke Sandström moderniseringen av Skellefteå och Strängnäs under tiden 1880-1914. Ett resultat av samarbetet med Ingemar Olofsson och andra i Skellefteå och Strängnäs. Boken kommer att ges ut av Stadshistoriska institutet i Stockholm. 
Föreläsare: Åke Sandström, professor i historia vid Campus Gotland

 

Exploratoriet Öppet hus 11:00-20:00

 

 

18.00 Middagsföreläsning ”I huvudet på Skellefteås kluriga innovatörer”, Lasse Westerlund.

                 

 

FORSKARFREDAG - SKELLEFTEÅ - SVERIGE - EU