ForskarFredag

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige, alltid den sista fredagen i september. Fredagen den 27 november är det dags igen. Eventet framflyttat pga Covid-19, och programmet påverkas av detsamma. Men inte mindre intressant för det. Välkommen!

Att bygga hållbara städer och samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning. Den kunskap och teknik som finns inom branschledande forskningsinstitutioner och företag i Skellefteå har redan hjälpt andra städer på vägen. Skellefteå har idag en stark position inom miljövänligt och industriellt träbyggande, digital utveckling av tjänster och hållbar energi.

Just nu jobbar vi på årets program och sidan uppdateras eftersom.

Beroende på vilka restriktioner vi omfattas av under hösten så formas programmet eftersom. Digitala möjligheter kommer att ges och kan kompletteras av ett fysiskt event. 

 

 

Detta var föreläsningar vi erbjöd 2019.

 

Hugo Hedlund 

08:30-9:00 Medskapande välfärd (Forumsalen, Campus)
Digital teknik påverkar idag nästan allt i samhället. Många organisationer är intresserade av att bedriva digital innovation för att hänga med i denna utveckling. Men vad är egentligen digital innovation?

Föreläsare: Hugo Hedlund vid institutionen för informatik, Umeå universitet, forskar på hur offentlig sektor kan bedriva digital innovation.

 

 Helena Renström 

08:30-9:00  Skellefteå  - Den nya industrins växtplats
(Arenan, Campus)
Helena Renström, marknadschef för Skellefteå kommun, berättar både om Skellefteå och norra Sverige som den nya industrins växtplats - vad menar vi egentligen med det? Och vilka investeringar och utmaningar ser vi framför oss i Skellefteå nu när vi står inför en hög utvecklingstakt.
Föreläsare: Helena Renström, ekonomie doktor i marknadsföring, marknadschef Skellefteå kommun.

 

 

Anders Bystedt

 

09:15-09:45  Grön energi i den nya bioekonomin (Forumsalen, Campus)

Anders Bystedt, VD på GreenExergy AB pratar om grön energi i utvecklingen av den nya bioekonomin. Fokus ligger på områden som växer och vilka som kan förutspås bli viktiga framåt samt hur olika värdekedjor och affärsmodeller kan utvecklas. 
Föreläsare: Anders Bystedt, Ph.D. VD GreenExergy AB

 

 

Ektarina Sidorova 

09:15-09:45  Från labb till affärer (Arenan, Campus)
Hur kan man ta teknologi från labb till industri nivå. Om tekno-ekonomiska analyser och affärsplanering för nyutvecklade teknologier. Kostnad- och miljöanalys av nya teknologier på industrinivå. Ektarina är specialist inom trämaterialteknologi och har alltid varit intresserad av att hur kan man bidra till att forskning blir en verklighet. Nu berättar hon om hur det kan gå till.
Föreläsare: Ekaterina Sidorova, tekn.lic., forskningsingenjör, RISE, Skellefteå.

 

 

Karl Andersson10:00-10:30 5G och framtidens uppkopplade industri
(Forumsalen, Campus)

Den femte generationens mobiltelefoni (5G) står för dörren och öppnar helt nya möjligheter för framtidens uppkopplade industri. Utvecklingen förutspås ta industrin till en helt ny nivå och revolutionera hur industriell produktion bedrivs som tidigare tekniksprång likt ångmaskinen, elektrifieringen och robotiseringen. LTU har etablerat en 5G-testbädd tidigare i år och berättar om sitt arbete inom området. Föreläsare: Karl Andersson, tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå

 

 

Johannes Huber

 

 10:00-10:30 Bygga högt med trä (Arenan, Campus)

Beskrivning av de högsta trähus i världen och hur de är konstruerade. Vad är fördelen med trä? Vilka problem uppstår när man bygger högt? Kan man kombinera trä med andra material?
Föreläsare Johannes Huber, doktorand i träteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

 

 

 

Anita Enmark10:45-11:15 Hur får man en stjärna att stå still när man tittar på den?  (Forumsalen, Campus)

Dagens stora markbaserade teleskop är mycket dyra och komplicerade projekt som tar åratal att projektera och bygga.  En viktig del i utvecklingen av teleskop är modellering, både av själva teleskopet och av det som påverkar den slutliga kvalitén på de vetenskapliga mätningarna. För stora markbaserade teleskop är det särskilt viktigt att modellera atmosfärens påverkan på bildkvalitén och olika sätt att korrigera för detta. Det som kan verka förvånande är att modelleringen av dessa system också har betydelse för ögonmedicin. Föreläsare: Dr. Anita Enmark, Universitetslektor, 
Luleå   Tekniska universitet, SRT, Avdelningen för rymdteknik i Kiruna.

 

 Manuel Alvarez


10:45-11:15 
Har Sverige nätkapacitet för framtidens utmaningar (Arenan, Campus)
Har vi tillräckligt med el i framtiden i norra respektive södra Sverige med tanke på alla datacenter, elbilar och elkrävande företag? Kommer man att kunna lagra el i framtiden?
Föreläsare; Manuel Alvarez, Post doc i Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå

 

 

11:30-12:00 Spikningsceremoni
Spikningsceremoni/Rönnbärets stipendieutdelning - Forum, Campus
Vi samlas vid Wall of Fame och lyssnar till nya forskningsrön och satsningar inom forskningen.

Finansiärer_FF2019 

 

 FORSKARFREDAG - SKELLEFTEÅ - SVERIGE - EU