ForskarFredag

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige. Eventet genomförs i år 23-25 september. Digitalt och tillgängligt. Välkommen!

TEMA 2021 – HUR SKA VI LEVA OCH BO I FRAMTIDEN

Nu har ni chansen att få ta del av det där lilla extra, få en inblick i hur våra forskare lokalt jobbar med världsledande forskning för en hållbar framtid. På ett innovativt Campus Skellefteå växer de hållbara idéerna och här sker ett utvecklat samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Forskare som bjuder på en inblick i sin vardag, berättar om sitt arbete, nya rön och spännande projekt. Helt vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Årets program för Campus Skellefteå sker i nära samarbete med LTU i Skellefteå, Umu i Skellefteå, RISE och Exploratoriet.

FFSkellefteå Live 

ForskarFredag LIVESÄNDNING 8:15-13:00

SEMINARIEPROGRAM EXPLORATORIET  23-24 SEPTEMBER
Digitala föreläsningar/dialoger

Framtidens energi.
En föreläsning speciellt för pedagoger med temat framtidens energi. Medverkande företag är Boliden, Northvolt och Skellefteå kraft. Läs mer  här!

 

 

Framtidens elsystem med fokus på norra Sverige.
Sarah Rönnberg, Biträdande professor Luleå tekniska universitet.
Torsdag 23/9 13.00-13.30
Se här!


Trä ett hållbart och energisnålt
 byggnadsmaterial
Olov Karlsson, Biträdnde professor Luleå tekniska universitet. 
Fredag 24/9 14.00-14.30
Se här!

PROGRAM CAMPUS SKELLEFTEÅ 24 SEPTEMBER

LIVE DIREKT

FF_seminarier 

08:15-08:45  Cybersäkerhet  Ett område som blir allt viktigare för både privatpersoner och företag, över hela världen, men inte minst lokalt. På LTU i Skellefteå har man under många år jobbat tillsammans med både näringslivet och offentlig sektor med denna typ av frågor kopplat till sakernas internet. I områden som exempelvis eHälsa, elektrifiering och energioptimering av fastigheter så ökar behovet av kunskap och utveckling i olika säkerhetsaspekter. Vad orsakar olika hot utifrån teknik och individ, hur en hackare kan jobba och vad man bör tänka på för att skydda sig från hackerattacker.
Christer Åhlund, Professor i distribuerande datorsystem, Luleå tekniska universitet. 

09:00-09:30    Vård för personer med psykisk ohälsa inom allmän akutsjukvård .Vad gör sjukvården när man mår akut dåligt både psykiskt och i kroppen? Får man den hjälp man behöver? Kan mänskliga möten och relationer vara viktiga - kanske till och med avgörande?
Katharina Derblom, Doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

09:30-10:00
Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av Covid-19 vård och dess etiska utmaningar Intensivvårdssjuksköterskor står i frontlinjen i vården av de svårast sjuka patienterna med Covid-19. Under den första vågen av pandemin har intensivvårdssjuksköterskorna lärt sig mycket om nya behandlingsstrategier, annorlunda anhörigkontakt och om nya etiska dilemman i vården av Covid-19 patienter.
Anna-Lena Stenlund, universitetsadjunkt, Institutionen för omvårdnad i Skellefteå, Umeå universitet

10:00-10:45  Skellefteå år 2040: vem möter du då, vad händer och hur ser Skellefteå ut i framtiden?
Följ med Enar Nordvik, arkitekt och bygglovschef, som visar hur framtidens planer ser ut för Skellefteå och Helena Renström, marknadschef för Skellefteå, som berättar om det framtidsscenario som Skellefteå står inför.
Helena Renström, ekon.dr, marknadschef. Enar Nordvik, tekn.dr, arkitekt och bygglovschef.        

            
11:00-11:45 LTU -AI – aktuella forskningsinsatser kopplade till temat luftkvalitetsprognoser” 
LTU har nyligen startat ett forskningsprojekt inom förklaringsbar AI där nya metoder och algoritmer ska tas fram för användning inom luftkvalitetsprognoser. Arbetet bygger vidare på tidigare projekt och har målet att hitta modeller som ger bättre insyn och transparens i syfte att förbättra precisionen i prognoserna.
Karl Andersson. btr Professor Distribuerande datorsystem, Luleå tekniska universitet                                                                                                                   

Panelsamtal

LUNSCHSAMTAL  - Hur bygger vi hållbart i en expansiv utveckling
12:00-13:00
 Hållbar utveckling för stad och land - klimatsmart byggande, praktiska exempel och framtidsvisioner. I samarbete med Norran lyfts högaktuell och lokal utveckling kopplad till hållbarhet. 
Följ samtalet direkt här LIVE DIREKT

Moderator: Helena Strömbro Ershag, Redaktionschef Norran och en del av Norr Medias företagsledning, leder samtalet med knivskarpa aktuella frågeställningar kopplade till den expansiva utveckling som sker i regionen.   

I Panelen:
Albert Edman, RISE. omvärldsbevakning, klimatneutrala städer/städer i förändring.        
Karl Andersson, LTU. Aktuella forskningsinsatser kopplade till AI.
Johan Lundberg, Umu/Föreståndare Cerum. Framtidsspaning - städer i förändring       
Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun.Skellefteåperspektiv varför har vi en
ledande position. Site East - hålla en röd tråd med modiga beslut.

FÄRSKA RAPPORTER PRESENTERAS:

LTU Business, Sofia Gullholm– Rapport innovationskraft i Norr
- Varför toppar vi i norra Sveriges utveckling och varför är kreativiteten och förmågan att tänka nytt och hållbart är oerhört stark i norr.

Arctic Center for Energy (ACE) Robert Brännström, LTU Skellefteå
-Internationellt kompetenscenter på Campus Skellefteå, ett nytt samarbete för framtidens industri medfokus på smart industriell produktion och nya lösningar
med elektrifiering och batteriproduktion som grund.           

RISE, Rickard Falkman
- Framtidsspaning vad som händer just nu inom träbyggandet - klimatsmart byggande med bred kunskap inom träteknik och träkonstruktion med forskning som grund.RISE är ett så kallat notifierat organ
som provar och certifierar för CE-märkning.     

13:00-13:30 RÖNNBÄRETS STIPENDIEUTDELNING 

Rönnbäret stipendieutselning     

Rönnbärets stipendieutdelning, Forum foajé i ledning av Evelina Fahlesson, kommunalråd och ordf i stiftelsen. Drygt en miljon kronor delas ut till årets stipendiater under festliga former. De närmaste är välkomna att vara med på plats.

Forskning på Campus Skellefteå            
Behind the scenes - Visste ni att det på vårt campus  bedrivs ledande forskning inom allt från hållbart träbyggande, framtidens energilösningar, AI och smart teknik – likväl som spel och digitalisering av vård och omsorg.  Här finns  labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap. SE HÄR!


PREMIÄR! Nu lanserar vi CAMPUS TALKS´ där Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå tar pulsen på aktuella projekt kopplade till forskning och innovativa insatser. Först ut är Sofia Gullholm, LTU Business. SE HÄR!

                                        
Norrbotniabanan_podd

Poddavsnittet #25 Connecting Europe lanserar Norrbotniabanegruppen i samband, och i samarbete, med ForskarFredag 2021 i Skellefteå.

”Hur ska vi leva och bo i framtiden?” är temat på årets ForskarFredag. Att fler människor får möjlighet att resa fossilfritt är en förutsättning för att skapa hållbara städer och samhällen i framtiden. Vi pratar därför om Norrbotniabanans koppling till några av FNs globala mål och EU-kommissionens prioriteringar utifrån till dessa. Hur ser EU på alla gröna satsningar i norra Sverige? Och vad bidrar EU med i projektet Norrbotniabanan? Vi tipsar även om tågluff i Europa. Vår allvetande lokförare (spelad av Olof Wretling) ligger sömnlös och räknar på allt annat än får om natten, han tror sig vara något på spåret.

Länk till podden: #25 Connecting Europe - Norrbotniabanan
Länk till bloggen: Att leva och bo med Norrbotniabanan i framtiden

 

Quiz

-Digitalt Quiz   - Instagram hela veckan

StandUp ForskarFredag

-ForskarFredag goes stand up  25/9 kl 14:00-15.30

-Det digitala samlade programmet för Sverige.
-Låna en forskare öppnar 23 augusti. 
    

FYSISKA AKTIVITETER

 Exploratoriet_Workshop_ForskarFredag

El och energi för ett hållbart samhälle
Hur producerar vi el för ett hållbart samhälle?
Eleverna jobbar laborativt med vattenkraft, vindkraft, batterier och solceller.
Mer information och bokning
Målgrupp högstadiet
Passets längd: ca 90 minuter
 

 

UTVÄRDERING

Besökare  
Lärare 
Medverkande 

DEN 23-24-25 SEPTEMBER 2021
ÖVER HELA SVERIGE - OCH ONLINE!

FORSKARFREDAG - SKELLEFTEÅ - SVERIGE - EU        
________________________________________________________

FÖR DIG SOM VILL HA MER:

VIRITUELLT BESÖK PÅ FORSKNINGSCENTER 

RISE_Behind the scenes 

 

FORSKNING I NÄRINGLIVET

SkeKraft 

FORSKARE I SKELLEFTEÅ BERÄTTAR

# FORSKARKARRIÄR

 

#LOKALHISTORIA

Ulf Lundström_lokalhistoriker 

#OMVÅRDNAD

Sofia Andersson 

#DISTRIBUERANDE DATORSYSTEM

 

IoT_Christer Åhlund 

 

ForsakrFredag_5G_Karl Andersson 

Christer Åhlund Cybersäkerhet 

#ELKRAFTTEKNIK

Elkraftteknik_Sarah Rönnberg 

Manuel Alvarez_Elkraftteknik

#TRÄTEKNIK

Margot Sehlstedt persson_LTU 

     Sponsorer_FF21