Campus Talks Science

Campus Talks - Science med syfte och ambitionen att koppla samman utveckling, utbildning och forskning för att skapa utveckling. Här ges en insyn i forskarens pågående arbete. Här får du ta del av aktuell forskning på Campus Skellefteå som forskaren själv presenterar.

Via Luleå Tekniska Universitet finns idag tre starka forskningsområden i Skellefteå. Energiteknik, Elkraft och Träteknik.

 

FILM/Christer Åhlund

Uppkopplat och jämlikt samhälle

Distribuerade datasystem, där forskningen inom digitaliseringens tekniker har bidragit till alltifrån den femte generationens mobilnät till cybersäkerhet och lösningar för smarta städer.

Christer Åhlund, Professor tillika ämnesföreträdare, Distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

 

FILM/Karl Andersson


5G och framtidens uppkopplade industri

Den femte generationens mobiltelefoni (5G) står för dörren och öppnar helt nya möjligheter för framtidens uppkopplade industri. Utvecklingen förutspås ta industrin till en helt ny nivå och revolutionera hur industriell produktion bedrivs som tidigare tekniksprång likt ångmaskinen, elektrifieringen och robotiseringen. LTU har etablerat en 5G-testbädd tidigare i år och berättar om sitt arbete inom området. Forskare: Karl Andersson, tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå


Energiteknik

När det kommer till tillväxt och utveckling inom området förnybar energi riktas världens blickar mot Skellefteåregionen. Här investeras tiotals miljarder kronor – när resten av världen befarar recession så är det expansion det pratas om här. Det kommunalt ägda kraftbolaget Skellefteå Kraft är i centrum av en rad gröna investeringar och har gått in som delägare i Northvolt och det som ska bli Europas största batterifabrik för elfordon. Den totala kostnaden för den första fabriken hamnar på 30 miljarder kronor. I ett samarbete med EIT InnoEnergy erbjuder nu energibolaget startups med idéer inom bland annat energilagring, mobilitet, flexibilitet i elnätet och elektrifiering att delta i ett utvecklingsprogram, Accelerate Skellefteå.

FILM/ Sarah Rönnberg

Elkraftteknik, en forskargrupp som genom sitt arbete med att säkerställa övergången till framtidens hållbara energiproduktion har bidragit till Skellefteås position som ett globalt utvecklingscentrum inom energiområdet.
Forskare; Sarah Rönnberg, Biträdande professor, Luleå tekniska universitet
Avdelning: Energivetenskap

Har Sverige nätkapacitet för framtidens utmaningar
Har vi tillräckligt med el i framtiden i norra och södra Sverige med tanke på alla datacenter, elbilar och elkrävande företag? Kommer man att kunna lagra el i framtiden?
Forskare; Manuel Alvarez, Post doc i Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Träteknik - för ett hållbart samhälle
På Campus Skellefteå finns Sveriges centrum för träteknisk forskning och utbildning. Härifrån utgår den internationella utvecklingen inom hållbart träbyggande, hela vägen från nytänkande idéer till praktiskt tillämpade lösningar. Utveckling av modernt träbyggande som ligger till grund för byggandet av framtidens hållbara samhälle.

Förståelsen för träets egenskaper är avgörande för framgång
Förståelsen  för sambandet mellan trä och vatten under virkestorkningen är avgörande när vi använder trä som material. Många forskningsprojekt är kopplade till näringslivet.
Forskare; Margot Sehlstedt-Persson, Professor i Träteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Sarah Kulturhus
Att bygga hållbart energieffektivt och med kvalitet är viktigt för Skellefteå. 2021 öppnas portarna till det som väntas blir världens högsta träbyggnad och norra Sveriges nya landmärke.

Med ny teknik kan du själv gå in i kulturhuset och via en app ta en närmare till på energisystem och uppbyggnad.

På Campus Skellefteå bedrivs också, via Umeå Universitet, forskning och utbildning inom Sjukvård och folkhälsa.  bedrivs undervisning, forskning och Härifrån har det utvecklats tekniskt nytänkande lösningar för glesbygdssjukvård och andra innovationer inom det medicinska området.