Forskning i Skellefteå

På Campus Skellefteå möts forskare och doktorander kopplade till det lokala näringslivet, landstinget, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Skellefteå kommun deltar aktivt i olika forskningsprojekt och samfinansierar bland annat två doktorander för att stötta forskningsnära verksamhetsutveckling inom entreprenörskap och Energiteknik. På Campus Skellefteå är det mer än ett 40-tal doktorer som har avlagt sin doktorsexamen.

Se Forskarporträtt