Spikningsceremonier

På Campus Skellefteå har vi sedan 2012 anordnat egna ceremonier för att hedra våra forskare i Skellefteå. På Forum, "Wall of fame" kan du ta en titt på forskarporträtten som hänger där.

Spikningsceremoni/Rönnbärets stipendieutdelning 27 september

Vi samlas vid Wall of Fame i Forumhuset på Campus Skellefteå och lyssnar till nya forskningsrön och satsningar inom forskningen.

Program
11:30  Kören-kören inleder
Tomas Marklund, Kommunfullmäktiges ordförande leder spikningsceremonin där forskare delger nya forskningsrön.
José Couceiro & Benedikt Neyses, Luleå tekniska universitet spikar
sina avhandlingar. Magdalena Johansson, Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, spikar sin avhandling.
Olena Myronycheva & Johannes Huber, Luleå tekniska universitet hänger sina licentiatuppsatser.

Rönnbärets stipendieutdelning
Stiftelsen Rönnbäret verkar för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå.
-Håkan Vallin, Luleå tekniska universitet, ”Forskningsöverbyggnad Visuell Gestaltning”.
-Margareta Brännström, Umeå universitet, ”Implementering palliativ vård”.
-Robert Brännström, Luleå tekniska universitet, ”Doktorand Spel och lärande"
-Sarah Rönnberg, Luleå tekniska universitet, ”Elektromobilitet, elfordonsintegrering i norr”.
-Olle Hagman, Luleå tekniska universitet, ”Karaktärisering av mekaniska egenskaper hos biobaserade material”.
Vi skålar tillsammans och vi bjuder på lite gott så långt det räcker.

Ingår som en del i programmet för ForskarFredag,
Se hela programmet http://www.campus.skelleftea.se/forskarfredag
och Innovationsveckan Skellefteå.

Fri entré ingen anmälan.

Välkommen!

Spikning med en historia

Under våren och under hösten genomför vi vanligtvis våra ceremonier. Vi samlas på Forum vid vår "Wall of fame" för att presentera aktuella forskare och alla som vill är välkomna att närvara när de spikar eller hänger sina avhandlingar under en liten trevlig ceremoni. Deras porträtt pryder väggen och avhandlingarna är tillgängliga för dom som vill ta en titt.

Doktorera, disputera, doktor

Att spika upp sin avhandling är en gammal akademisk tradition som lär gå tillbaka till
år 1517 då Martin Luther spikade upp sina teser på domkyrkodörren i Wittenberg som en protest och kritik mot den Romersk-katolska kyrkans försoningslära. Detta anses vara startpunkt för reformationen. Agerandet togs vidare till universiteten där det nu är tradition att tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras så att alla som vill kan läsa den och komma med kritik under disputationen.

Att doktorera innebär, att bedriva studier och forskning som är avsedda att leda till doktorsexamen. Detta tar på heltid 4 år. Under tiden är man doktorand. Att disputera innebär att inför en opponent, d v s en ämnesexpert inom området som också är examinator och en betygsnämnd försvara sin doktorsavhandling. När avhandlingen är godkänd är doktoranden disputerad och därmed doktor.

Här kan du se de forskare som deltagit i spikningsceremonier på Campus Skellefteå.

Forskarporträtt