Forskningsområden

I Skellefteå finns ett flertal forskningsområden och man jobbar på att skapa möjligheter för att inom fler områden etablera forsknig.

På Campus Skellefteå hittar du forskning inom Träteknik, Träfysik, Träproduktutveckling, Elkraft, Distribuerande datorsystem och överbryggande distansteknik. Stiftelsen för Medicinsk forskning i Skellefteå med uppgiften att stödja forskningen inom Skellefteå Sjukvårdsdistrikt, numera Västerbottens Sjukvård.