Forskningsområden

I Skellefteå finns ett flertal forskningsområden och man jobbar på att skapa möjligheter för att inom fler områden etablera forsknig.

Luleå tekniska universitet bedriver forskning på Campus Skellefteå inom områdena träteknik, elkraftteknik, energiteknik, distribuerade datorsystem, entreprenörskap och produktinnovation. LTU har ett tiotal professorer knutna till Campus Skellefteå.  Umeå universitet bedriver forskning främst i omvårdnad, delvis knuten till Stiftelsen för medicinsk forskning vid Skellefteå lasarett. Umu har två professorer på Campus Skellefteå. På Campus ligger också en nod av forskningsinstitutet, RISE (Research Institute of Sweden), med forskning, utveckling och innovationsrådgivning åt företag. Spikningsceremonier för licensiat- och doktorsavhandlingar sker regelbundet och är knutna till en forskningens Wall of Fame i Forumhuset.