Flexibel utbildning

Det finns ett ökat behov av att studera på egna villkor. Att få vara i sin hemmiljö och studera det man vill utan att göra avkall på sin tid. Kombinera kompetensutveckling och jobba samtidigt eller kombinera kurser individuellt.

Flexibel utbildning med stöd

Ang tillgången på distansstudier erbjuder både universiteten som finns på Campus Skellefteå ett antal kurser och program och likaså erbjuds Yh-utbildning på hel eller delvis distans. Se respektive universitet /högskola för mer information.

Via Campus Service kan du få information, vägledning och stöd i ditt lärande. Som studerande har du  tillgång till bibliotek, grupprum, datorer, videokonferens, trådlöst internet och kopiering. Här kan du även göra din tentamen. För det krävs att du är registrerad och det kan göra här: Registrering Lärcentrum

Campusbiblioteket är öppet för alla som söker kunskap och kanske är det fler än du som läser samma kurs eller liknande och är intresserad av att skapa en studiegrupp för att öka motivationen och hålla intresset vid liv. Läs mer om Campusbiblioteket

Utbildning med extra service

Processoperatör, 120 hp, distans studieort Skellefteå

Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framförallt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. Ett nära samarbete med företag i regionen gör att du lär dig mycket om yrket och får goda chanser till praktik, sommarjobb, traineeplats och jobb efter examen.

Du har nätbaserad kontakt med lärare och kurskamrater för gruppdiskussioner och frågor. För dig som söker via Umeå universitet så är träffarna förlagda i Skellefteå. Ansökan öppen, ansök senast 15 april.
Läs mer om Processoperatörsprogrammet.

 

Lärarutbildning
De största yrkena inom utbildningsområdet i länet är universitetslärare, grundskolelärare och förskollärare. I dessa tre yrkesgrupper jobbar sammanlagt över 7 000 personer i länet. Ytterligare drygt 1 300 jobbar som lärare på gymnasieskolor, så sammantaget finns det över 8 000 yrkesaktiva lärare i Västerbotten. Jobbmöjligheterna anses goda här under en lång tid framöver gymnasielärare, yrkeslärare, inom Vux och Sfi.

Utbildningarna vid Luleå tekniska universitet rymmer lärarprogram för förskola, grundskola och gymnasium. Alla lärarutbildningar innehåller praktik. Människor har olika sätt och olika takt att lära sig på. Det gör läraryrket omväxlande och roligt. Som student vid lärarutbildningen lär du dig att se både den enskilde elevens och hela gruppens behov. Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet använder ny teknik på ett sätt som hjälper och stödjer dig i din lärarroll.

Förskollärare, 210 Högskolepoäng, Program på grundnivå - distans, LTU
Som förskollärare uppmuntrar du barns kreativitet. Du lär dig att utforska och utmana barns lärande. Förskollärarens uppgift är att förbereda barnen inför de viktiga skolåren. Utbildningen vid Luleå tekniska universitet är 3,5 år och profilerad mot naturvetenskap och teknik.
Ansökan öppen, ansök senast 15 april 2020
Läs mer här.

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3
240 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå - distans, LTU
Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 bedrivs som distansstudier. Programmet passar dig som bor i Skellefteå eller i andra delar av landet. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad, medan andra kurser är helt nätbaserade. Ambitionen är att du ska få göra din vfu enligt dina önskemål. Mellan de fysiska träffarna studerar du på egen hand eller tillsammans med dina studiekamrater. Du kommer också ofta möta dina studiekamrater och lärare på dagtid via din dator.
Ansökan öppen, ansök senast 15 april 2020.
Läs mer här.

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6
240 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå - distans
Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under din utbildning har du tre praktikperioder på olika arbetsplatser som tryggar dig i din framtida yrkesroll.
Ansökan öppen, ansök senast 15 april.
Läs mer här.

 

Studiegrupp som stöd

Även om behovet av att få lägga upp sitt eget schema och planera sin egen studietid är stort så uppstår ibland behovet av stöd för att behålla farten. Ambitionen är att på Campus Skellefteå erbjuda studiegrupper för dig som vill. Träffar för att få diskutera och stötta varandra. Ta en kaffe och hålla energin uppe.

Bussresor till universitet

För dig som har obligatoriska tillfällen där du behöver vara på närliggande universitet så ersätter vi bussresor mot kvitto. Allt för att underlätta din studietid.