Energi & Cleantech

Målmedvetna investeringar och nära samarbete med spjutspetsforskning på regionens universitet gör att Skellefteå fortsätter att vara synonymt med framtidens förnybara energi. I första ledet går kommunalägda Skellefteå Kraft som målmedvetet fortsätter att driva branschutvecklingen i Sverige.

Du kan lära dig mer på olika sätt.

Uppdragsutbildning, fristående kurser, Yrkeshögskola, Universitet eller en yrkesutbildning.

Aktuella kurser

Elektromobilitet
Här hittar du många intressanta kurser på temat Elektormobilitet. Gratis och online.


Det finns möjligt att bilda studiegrupper och del av Campus tjänster.

Läs mer om det här.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med en framstående position inom utvecklingen av miljöanpassad energiproduktion som vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Bolaget är en stor arbetsgivare på orten med behov av allt från ingenjörer och tekniker till ekonomer och montörer.

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik.

Elintensiv industri
Med en stabil infrastruktur, god tillgång av förnyelsebar energi och vana att hantera stora kunder är Skellefteå ett säkert val för elintensiva verksamheter. Årtionden av utveckling inom den tunga industrin har skapat ett av världens mest stabila elnät och med det kommunägda energibolaget Skellefteå Kraft finns goda förutsättningar att säkra ett långsiktigt lågt elpris. Luleå Tekniska Universitetet som finns på Campus Skellefteå har utbildningar i bland annat datornätverk, energiteknik och elkraftsteknik.

Northvolt & Node Pole
Det som kan bli Europas största fabrik för produktion av litiumjonbatterier har börjat byggas i Skellefteå. Northvolt, vars mål är att bygga världens grönaste batterier med ett minimalt koldioxidutsläpp, är företaget som ska driva igenom detta. Tillgång till förnybar el, närproducerade metaller och återvinning av batterierna ska möjliggöra detta och i sin tur bidra till Europas omställning till förnybar energi.
Node Pole ägs av kraftbolagen Vattenfall och Skellefteå Kraft, och samarbetar med fler än 60 medlemsföretag, kommuner och Business Sweden. Node Pole arbetar för etableringar inom datacenterindustrin, liksom andra energiintensiva industrier i tillväxt såsom ex vis kolfiber- och batteriproduktion. Känd från flertalet stora etableringsframgångar i Sverige som Facebook, Amazon Web Services och Northvolt.