Mälardalens högskola

Mälardalens högskola (MDH) är en av Sveriges största högskolor och med över 16 000 studenter som läser kurser och program inom bland annat smart produktion, inbyggda system, artificiell intelligens, ekonomi och marknadsföring, innovationsteknik och miljö. Nu finns de även på Campus Skellefteå.

Campus Skellefteå har i samarbete med Mälardalens Högskola  möjlighet att öka förutsättningarna att tillgodose olika behov från både näringsliv och övriga samhället i områden som rör smart industri, industriella tillämpningar och nya produktionssystem. Nu erbjuds intressanta utbildningar inom en rad områden med stöd och hjälp lokalt även för distansutbildningar med lokala grupperingar, studierum, litteratur och andra fördelar.

Alla kurserna kommer att vara helt online och det gäller så länge Corona pandemin pågår och alla som är intresserade är välkomna att kontakta oss med frågor hälsar de ansvariga för kurserna Svante Sundquist och Stefan Eck på Mälardalens högskola.

Ansök nu:

Energiteknik - Tillämpad spektroskopi för framtida energi-
och miljösystem 2,5 hp

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/miljo-och-energi/futuree-applied-spectroscopy-for-future-energy-and-environmental-systems)

 

Kurser våren 2021

AI CLASS (MOOC)
AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence
(AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase
understanding of how these techniques can be used to improve the use of
large amounts of data.

Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC)
This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and
Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big
Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language
Python.
In addition to giving you this knowledge, successful completion of the course
will make you eligible for these academic online courses at MDH:

Machine Learning with Big Data (7.5 credits)

Predictive Data Analytics (2,5 credits)

Deep Learning with Industrial Imaging (2,5 credits)

 

Du hittar alla dessa kurser på https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/miljo-och-energi


 

Kurser hösten 2020

PREMIUM Smart produktion

Tre fortbildningskurser i PREMIUM Smart produktion på distans och utvecklade för och med industrin där alla deltagare är yrkesverksamma. I början av november kommer ytterligare två 5 poängskurser, Industriell underhållsutveckling och Big data och molntjänster för industriella tillämpningar att ges via Mälardalens högskola.

Lean produktion 5hp

Maximera värde och minimera slöseri i industriella produktionssystem. Den här kursen ger insikt i de krav och utmaningar som ställs på konkurrenskraftig lean produktion och utvecklar din förmåga att delta i och driva förbättringsarbete. 1 fysisk träff resterande online. Mer information och ansökan, https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/smart-produktion/lean-produktion
Start 2020-08-31 - 2020-11-08 (deltid 33%)


Internet of Things för tillverkningsindustrin 5 hp

Kursen ger kunskaper om infrastruktur och teknologier som behövs för att generera, transportera och hantera data i Industriellt Internet of Things (IIoT) system. Kursen innehåller föreläsningar, labövningar, projektarbete och inlämningsuppgift. Om Corona tillåter en fysisk laboration, annars helt online. https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/smart-produktion/internet-of-things-for-tillverkningsindustrin
Start 2020-08-31 - 2020-11-08 (deltid 33%) 


Simulering av produktionssystem 5 hp

Genom att använda diskret händelsesimulering kan man stödja förändringar av industriella processer med komplexa förbättringar. Kursen fokuserar på hur man bygger, analyserar och kommunicerar resultaten från en simuleringsstudie. https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/smart-produktion/simulering-av-produktionssystem
Start 2020-08-31 - 2020-11-08 (deltid 33%)

 

För mer information om Mälardalens utbildningar
www.mdh.se/utbildning/fortbildning

stefan.eck@mdh.se
svante.sundquist@mdh.se

 

Här kan du läsa mer om vilket stöd Campus Skellefteå  kan ge dig när du läser på distans. Distansservice Campus Skellefteå