Mälardalens högskola

Mälardalens högskola (MDH) är en av Sveriges största högskolor och med över 16 000 studenter som läser kurser och program inom bland annat smart produktion, inbyggda system, artificiell intelligens, ekonomi och marknadsföring, innovationsteknik och miljö. Nu finns de även på Campus Skellefteå.

Campus Skellefteå har i samarbete med Mälardalens Högskola  möjlighet att öka förutsättningarna att tillgodose olika behov från både näringsliv och övriga samhället i områden som rör smart industri, industriella tillämpningar och nya produktionssystem. Nu erbjuds intressanta utbildningar inom en rad områden med stöd och hjälp lokalt även för distansutbildningar med lokala grupperingar, studierum, litteratur och andra fördelar.

Alla kurserna kommer att vara helt online och det gäller så länge Corona pandemin pågår och alla som är intresserade är välkomna att kontakta oss med frågor hälsar de ansvariga för kurserna Svante Sundquist och Stefan Eck på Mälardalens högskola.

 

Kurser & seminarier våren 2021

Smart Produktion och Industri 4.0

PREMIUM på MDH våren 2021
Fortbilda dig i vår! Nu finns 10 kurser att välja på, varav flera startar redan i januari. Fem från Tekniska Högskolan i Jönköping och fem från Mälardalens högskola, MDH.  Alla kurser går på deltid och online i nuläget. Några workshops och föreläsningar är schemalagda på dagtid. Beräknad tidsåtgång är 10-13 timmar per vecka där den mesta delen av tiden är självstudier. Välkommen med din ansökan.

SEMINARIER

(Back to) The Future with Digital Twins and Low Code Development
Online-seminarium med Alessio Bucaioni 2021-01-22 kl 11:00-12:00
Ett seminarium där vi presenterar de nya möjligheterna med digitala tvillingar och ”low code development”. Särskilt fokus ligger på hur dessa tekniker påverkar utvecklingen av Industri 4.0-lösningar. Vi avslutar med att ge en översikt av några pågående forskningsprojekt på Mälardalens högskola som är relaterade till området.
Anmäl dig här


Seminarierna spelas in och finns efteråt publicerade här!

KURSER

Optimering av produktionssystem
5 hp, start 2021-01-18
Vill du ha få kunskap om olika metoder för att optimera ditt produktionssystem? Då är den här kursen för dig. Kursen börjar med begreppet optimeringsteori och utifrån det byggs simuleringsmodeller av ett produktionssystem. Med simuleringsmodellerna som bas tränar du sedan på olika metoder att optimera ett produktionssystem. Mer information om kursen och hur du söker får du här

Visualisering för industriella tillämpningar
5 hp, start 2021-01-18
Hur kan digitala tvillingar, XR och AI användas för att utveckla ett produktionssystem? I den här kursen lär du dig att utvärdera och utveckla produktionssystem som integrerar olika typer av visualiseringstekniker.
Mer information om kursen och hur du söker får du här

Industrialisering och tid till volym
5 hp, start 2021-03-29,
Om du är involverad i implementering av industrialiseringsutmaningar för att korta tiden till produktionsvolym, är den här kursen något för dig. Du kommer att lära dig metoder, verktyg och strategier som ger ditt företag kompetens i världsklass inom industrialisering av nya produkter.
Mer information om kursen och hur du söker får du här

Industri 4.0 Introduktion
5 hp, start 2021-01-18,
Vill du veta mer om vad teknologierna inom Industri 4.0 handlar om? Då är den här kursen något för dig. Du lär dig grundläggande terminologi, får insikt och förståelse om den fjärde industriella revolutionen och hur den påverkar industrin.
Mer information om kursen och hur du söker får du här

Industri 4.0 realisering
5 hp, start 2021-01-18
Är du intresserad av hur smarta fabriker fungerar? Den här kursen handlar om olika aspekter av digitalisering och automatisering i smarta fabriker. Fokus är på tillämpningen av nya teknologier med hjälp av praktiska exempel i reella produktionsmiljöer.
Mer information om kursen och hur du söker får du här.

 

För mer information om Mälardalens utbildningar
www.mdh.se/utbildning/fortbildning
stefan.eck@mdh.se
svante.sundquist@mdh.se

 

_____________________________________


AI CLASS (MOOC)
AI Class sets out to improve general knowledge about Artificial Intelligence
(AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The aim to increase
understanding of how these techniques can be used to improve the use of
large amounts of data.

Basic Knowledge on Machine Learning (MOOC)
This online MOOC course introduces you to Artificial Intelligence (AI) and
Machine Learning. Additional to this, it will give you basic knowledge in Big
Data, Mathematics, Probability, Statistics, and the programming language
Python.
In addition to giving you this knowledge, successful completion of the course
will make you eligible for these academic online courses at MDH:

Machine Learning with Big Data (7.5 credits)

Predictive Data Analytics (2,5 credits)

Deep Learning with Industrial Imaging (2,5 credits)

Du hittar alla dessa kurser här.

Här kan du läsa mer om vilket stöd Campus Skellefteå  kan ge dig när du läser på distans. Distansservice Campus Skellefteå