Vård & Samhälle

I ett fungerande samhälle är det självklart med sjukvård, skola och tjänster som människan är i behov av. Det finns ett stort behov av arbetskraft i vårat län och prognosen talar för dig som har en utbildning inom data, teknik, vård, och omsorg, transport, pedagogik eller bygg och anläggning.

Pedagogiskt arbete

De största yrkena inom utbildningsområdet i länet är universitetslärare, grundskolelärare och förskollärare. I dessa tre yrkesgrupper jobbar sammanlagt över 7 000 personer i länet. Ytterligare drygt 1 300 jobbar som lärare på gymnasieskolor, så sammantaget finns det över 8 000 yrkesaktiva lärare i Västerbotten. Jobbmöjligheterna anses goda här under en lång tid framöver gymnasielärare, yrkeslärare, inom Vux och Sfi.

 

Bli lärare
På Luleå tekniska universitet har du flera olika alternativ om du vill bli lärare vare sig du väljer förskolelärare, grundskola eller universitet.
Läs till lärare 

Hälso- och sjukvård & socialt arbete

Här hittar vi det största yrkesområdet i länet. Fler än var fjärde yrkesverksam person i Västerbottens län jobbar i dessa yrken. De största yrkena är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.  Jobbmöjligheterna för undersköterskor kommer att fortsätta vara goda under lång tid framöver.

Hur hanterar man Corona - Online
Managing COVID-19 in General Practice, Online Course, St.George´s University via FutureLearn. Läs mer här.

 

Ekonomi och administration

De största yrkena är utredare och handläggare, kontorsassistenter och ekonomiassistenter. Sammanlagt jobbar ca 4 000 personer i något av dessa tre yrken i länet. Konkurrensen om jobben i yrkesområdet
är relativt hård. Bäst jobbmöjligheter har medicinska sekreterare, skadereglerare, socialförsäkringshandläggare och jurister. Alla dessa yrken kräver eftergymnasial utbildning. De flesta yrken inom ekonomi och administration kräver eftergymnasial utbildning.

Inga kurser just nu.