Lärare

De största yrkena inom utbildningsområdet i länet är universitetslärare, grundskolelärare och förskollärare. I dessa tre yrkesgrupper jobbar sammanlagt över 7 000 personer i länet. Ytterligare drygt 1 300 jobbar som lärare på gymnasieskolor, så sammantaget finns det över 8 000 yrkesaktiva lärare i Västerbotten. Jobbmöjligheterna anses goda här under en lång tid framöver gymnasielärare, yrkeslärare, inom Vux och Sfi.

Lärarutbildning

Utbildningarna vid Luleå tekniska universitet rymmer lärarprogram för förskola, grundskola och gymnasium. Alla lärarutbildningar innehåller praktik. Människor har olika sätt och olika takt att lära sig på. Det gör läraryrket omväxlande och roligt. Som student vid lärarutbildningen lär du dig att se både den enskilde elevens och hela gruppens behov. Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet använder ny teknik på ett sätt som hjälper och stödjer dig i din lärarroll.

Förskollärare, 210 Högskolepoäng, Program på grundnivå - distans, LTU
Som förskollärare uppmuntrar du barns kreativitet. Du lär dig att utforska och utmana barns lärande. Förskollärarens uppgift är att förbereda barnen inför de viktiga skolåren. Utbildningen vid Luleå tekniska universitet är 3,5 år och profilerad mot naturvetenskap och teknik.
Ansökan öppen, ansök senast 15 april 2020
Läs mer här.

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3
240 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå - distans, LTU
Grundlärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3 bedrivs som distansstudier. Programmet passar dig som bor i Skellefteå eller i andra delar av landet. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad, medan andra kurser är helt nätbaserade. Ambitionen är att du ska få göra din vfu enligt dina önskemål. Mellan de fysiska träffarna studerar du på egen hand eller tillsammans med dina studiekamrater. Du kommer också ofta möta dina studiekamrater och lärare på dagtid via din dator.
Ansökan öppen, ansök senast 15 april 2020.
Läs mer här.

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6
240 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå - distans
Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under din utbildning har du tre praktikperioder på olika arbetsplatser som tryggar dig i din framtida yrkesroll.
Ansökan öppen, ansök senast 15 april.
Läs mer här.