Kontakt

På Campus Skellefteå pågår en omfattande verksamhet på en mängd olika områden, här försöker vi hjälpa dig att hitta rätt ingång. Webbplatsen Campus Skellefteå administreras av Skellefteå kommun. Ser du att något fattas eller är inaktuellt kontakta oss gärna så rättar vi till det. linnea.gustafsson@skelleftea.se eller torunn.tornblom@skelleftea.se


Balderskolans restaurangprogram

Laboratorgränd 5
Tel: 0910-73 50 00

CV Campus

Assistentgatan 23
Tel: 0910-73 50 00
E-post: cv@skelleftea.se 

Campusbiblioteket Skellefteå

Laboratorgränd 13
Postadress: Campusbiblioteket Skellefteå,
931 85 Skellefteå
Tel: 0910-58 53 45
E-post: skelleftealibrary@ltu.se

Campushallen

Fritidskontoret
Tel: 0910-73 50 00

Campus Helpdesk
E-post: helpdesk@skelleftea.se
Tel: 0910-73 74 75

Din Fest på Campus

Siv Aspbäck
E-post: dfcskelleftea@gmail.com
Tel: 070-320 07 77
www.dinfest.se

Idélabbet
LTU Business, Sofia Gullholm
Tel: 070 244 00 05

Korta vägen
Campus Skellefteå, Hus C
931 87 Skellefteå
Besöksadress:
Bockholmsvägen 23
Projektledare
Cecilia Gabrielson, cecilia.gabrielsson@folkuniversitetet.se
 
Kontaktpersoner
Christer Löfven, utbildningsledare Folkuniversitetet,
Tel: 090-711412
christer.lofven@folkuniversitetet.se 
Maria Jonsson, utbildningsledare Folkuniversitetet
Tel: 0910-286481
maria.b.jonsson@folkuniversitetet.se

Kårhuset Stock - bokning
utbildningsbevakning@gmail.com

Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Forskargatan 1
Robert Brännström, Rektors rådgivare,   
Tel: +46 (0)910 58 53 58
E-post: Robert.Brannstrom@ltu.se

Lärcentrum

Linnéa Gustafsson
Assistentgatan 23, 931 85 Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00
E-post: larcentrum@skelleftea.se
Inskrivning vid Lärcentrum, lokalfrågor, tentamensbokningar, utlåning av datorer etc.

Skebit AB

Leif Häggmark
Tel: 0910-543 40
E-post: leif.haggmark@skebit.se

Skeriarestaurangen

Tel: 0910-71 26 40
E-post:linda.grenholm@skelleftea.se

Studentbostäder - Skebo
Skeppargatan 8
931 30 Skellefteå
Tel: 0910-73 65 00
E-post: info@skebo.com

Studentservice Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Marianne Tyboni
E-post: marianne.tyboni@ltu.se
Tel: 0910-58 53 21
Studentinformation Skellefteå

Studentservice Umeå universitet i
Skellefteå

Ewa Gustafsson
Tel: 0910-78 72 13
E-post: ewa.gustafsson@umu.se
Service till lärare och studenter på program och fristående kurser

RISE Research Institutes of Sweden AB

Karin Sandberg, Tekn dr. träteknik/ Dr Wood Technology, Platschef Skellefteå.
Tel:+46(0)10-516 62 41, Mobile: +46(0)70-28 56 664
E-post: karin.sandberg@sp.se
Webb: www.sp.se
Skeria 2
931 77 Skellefteå
Besöksadress: Laboratorgränd 2

Umeå universitet i Skellefteå

Campus Skellefteå
931 87 Skellefteå
Besöksadress:
Bockholmsvägen 23
Tel: 0910-78 72 13
Fax: 0910-78 72 50

VUX

Laboratorgränd 5
931 85 Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00

Webb
Torunn Törnblom
Linnea Gustafsson

Yrkeshögskola

Assistentgatan 23
931 85 Skellefteå
Tel: 0910-73 50 00
Yh@skelleftea.se