Korta vägen

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete som stämmer överens med din kompetens. Utbildningen vänder sig till dig som är utländsk akademiker med examen eller minst tre års studier från hemlandet.

Korta vägen startar igen den 27 mars. Är du intresserad? Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Korta Vägen är en arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning - innebär praktik på lämplig arbetsplats, här ingår också studiebesök och möten med arbetsgivare som Folkuniversitetet erbjuder i samarbete med Umeå Universitet via beställaren Arbetsförmedlingen.

Nu finns Korta vägen på Campus Skellefteå, hus C, och erbjuder dig med en akademisk examen eller med minst tre års akademiska studier från hemlandet en chans att på 30 veckor snabbt komma vidare.

Utbildningen består av olika moduler

  • Kartläggning och bedömning – den akademiska kompetensen, såväl informell som formell, kartläggs och bedöms, här görs också ett test i svenska.
  • Yrkescoachning – en fördjupad studie- och yrkesvägledning. Här får du en bild av sin potentiella arbetsmarknad och yrkesroll och av arbetsgivarnas behov. Du får insikt i vilken kompetens du behöver för svensk arbetsmarknad. Du får även hjälp med Cv och personligt brev/ansökningshandlingar.
  •  Samhällsorientering och svenskt arbetsliv - Du får information om hur det svenska samhället fungerar, myndighetsstrukturer, miljöinformation m.m.
  •  Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning - innebär praktik på lämplig arbetsplats, här ingår också studiebesök och möten med arbetsgivare.
  • Yrkesspecifik svenska – individualiserad yrkessvenska där syftet är att du ska förbättra dina kunskaper i svenska vad gäller kommunikation, uttal, skrivande, grammatik och ordkunskap.deltagarna ges möjlighet till betyg i SAS 1 och SAS 2

 

Är du intresserad av att veta mer om vilka möjligeter som finns för dig, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen!

Projektledare
Cecilia Gabrielson, cecilia.gabrielsson@folkuniversitetet.se
 
Kontaktpersoner
Christer Löfven, utbildningsledare Folkuniversitetet,
Tel: 090-711412
Mejl: christer.lofven@folkuniversitetet.se
 
Maria Jonsson, utbildningsledare Folkuniversitetet
Tel: 0910-286481
Mejl: maria.b.jonsson@folkuniversitetet.se

Läs mer om Korta vägen - Skellefteå.

Följ Korta vägen på FB