09 mars 2017

Dags att söka stipendium

Nu är det hög tid om du vill ta chansen att söka Affärsstipendium och Stipendium för sommarföretagare. för dig student boende i Skellefteå erbjuds möjligheten att söka Sammes stipendier senast den 26 mars ska din ansökan vara inne.

Sommarföretagare

Syftet med stipendiet är att det ska höja den egna kompetensen genom att utveckling av nya affärsidéer i eget eller i befintligt företag. Du kan ansöka själv eller tillsammans med andra studenter och stipendiet uppgår till 25 000 kr per person.

Projektet startar 5 juni och till mitten av augusti. Stipendiet är upp till 25 000 per person. Det ingår utbildning, lokaler och utrustning. Stipendiater bör vara på plats i Skellefteå under projekttiden.

Affärsstipendiet

Affärsstipendiet är ett startstipendium till en eller flera personer som startar eller är på väg att starta företag. Stipendiet bidrar till ytterligare kompetensförstärkning och ökar möjligheten för en lyckosam start av företaget. Stipendiet kan vara högst 50 000 kr.

Läs mer och ansök på www.sammesstiftelse.se Senast 26 mars, besked  lämnas i mitten av april.