20 april 2017

Det byggs nytt på Campus

Nu har Polaris påbörjat byggnationerna av det nya utbildningscentrum på 1200 kvadratmeter på Campus Skellefteå. T2 College startar hösten 2017. Lokalerna kommer inte att vara klara vid terminsstarten till hösten men det har man löst genom att lägga de praktiska delarna under 2018.

Planen är att skapa en attraktiv utbildningsmiljö som ska stimulera kreativitet och nya idéer. Att det handlar om nytänkande ska signaleras redan i bygget, som sker med naturmaterial och mesta möjliga hänsyn till miljön. Tanken är att locka fler ungdomar att söka sig till trä- och teknikbranschen och man avser att bygga upp detta, inte helt olikt, ett välkänt hockeylags strategi – att bygga med egna förmågor från trakten.

– För att skapa ett intresse för själva utbildningen så måste vi först skapa en miljö som känns modern och ny. Vi ska vara aktiva och visa att den moderna trä- och teknikmiljön är högteknologisk och på så vis kommer fler att söka sig till den här typen av utbildningar, berättar Fredrik Löfstedt, fastighetschef på Fastighets AB Polaris, för Näringsliv.se

 

T2 College

T2 College är en industriutbildning i Skellefteå där regionens industriföretag och gymnasiekontoret gör en gemensam satsning för framtiden. T2 College ska starta hösten 2017 men då lokalerna inte kommer att vara klara vid terminsstart i höst så kommer vissa praktiska moment istället att läggas våren 2018.

Läs mer om T2 College

En tuff satsning

Syftet är i grunden att skapa nya utbildningsmöjligheter som tryggar framtida arbetskraft inom trä- och teknikområdet. Det nya utbildningscentrumet, självklart i trä, är tänkt att inrymma tre ungefär lika stora delar, en för trä, en för verkstad och en för ny teknik och skapande. Det är T2 College som kommer att hyra lokalerna och driva verksamheten. Maskinparken kommer att delvis tas från Kaplanskolan, medan annat köps in och betalas av T2 College och medverkande aktörer.

Polaris bygger, äger  och ska förvalta den nya trä- och teknikarenan där det ska bedrivas både gymnasieutbildning och högre utbildning i samma lokaler, och det ska dessutom varvas med uppdragsutbildningar. Detta kräver flexibla och anpassningsbara lokaler och det är vad Polaris planerat för.

En investering på ungefär 20 miljoner kronor, exklusive innehåll med maskiner och utrustning. 
Bakom satsningen står Skellefteå kommun och företag i regionen samordnade via Träbransch Norr samt Teknikföretagen.