27 april 2017

Stort intresse på Campus morgonmöte

Ett områdesmöte för aktörer verksamma på Campusområdet hölls i form av ett frukostmöte sista veckan i april i restaurangen på Campus. Syftet var att ge och få information av varandra om vad som är på gång på området. Det var många på talarlistan och många som lyssnade.

Det var stort intresse på det morgonmöte som anordnades på Campus Skellefteå, i syfte att få en bättre bild av varandra och på campus som helhet. På programmet fanns Olof Palm som berättade om Urkraft/Texas Studiecenter, hur dom jobbar och vad dom kan erbjuda människor för att komma in i arbetsliv och studier.

Robert Brännström, rektors rådgivare på Luleå tekniska universitet i Skellefteå berättade om vilka program som ges till hösten, vilka satsningar man gör, forskningsinsatser och verksamheten i stort. Sofia Gullholm, Idelabbet/LTU Business redogjorde för det uppdrag dom har, att stödja och främja innovation och idégenerering och bjöd in till att besöka Idélabbet för att få känna på vad man kan åstadkomma där.

Ewa Gustafsson från Umeå universitet berättade om vilka program som var på gång och vilken studieform som erbjuds deras studenter till hösten. Håkan Marklund från  Iris berättade om deras verksamhet och vilka samarbeten dom ingått i och hur dom jobbar för att få fler människor att må bättre och komma ut på arbetsmarknaden.

Torunn Törnblom kommunikatör på Marknadsenheten,Skellefteå kommun och initiativtagare till mötet,  berättade kort om de gemensamma kommunikationskanaler som webb, Facebook och Instagram som Campus erbjuder och hur man stödjer rekrytering till Campus samt vilka event  där campus är en part. Jörgen Markgren, Sammes stiftelse, berättade om vilka stipendium man delar ut genom Sammes stipendiefond och vad som krävs för att komma ifråga.

Ingrid Thylin_samhällsutveckling

 

Ingrid Thylin, Samhällsutveckling, Skellefteå kommun och ansvarig för Forsknings- och utvecklingsfrågor, inledde med att berätta om Skellefteå kommuns ansvar och befogenheter med fokus på kompetensförsörjning, samhällsutveckling, samhällsansvar och forskning.

 

 

 

Fredrik Löfstedt, Polaris AB, tog vid och berättade om planer och visioner på området. Hur man praktiskt tänkt till kring bland annat trafiklösningarna. Skyltning på området engagerade publiken som ville prata digitala lösningar för att visa på hyresgästerna på campus.

 

 

 

Jannike Lindberg, Affärsutvecklare på T2 College visade mer av innehållet och berättade om den verksamhet som T2 Arenan är tänkt att rymma. Här kommer förutom college även att bedrivas utbildning för andra grupper i samarbete med VUX och med näringslivet.

 

 

Christina Fahlgren-Lövheim som berättade engagerat om Kommunal vuxenutbildning, VUX, som har sin bas på Campus Skellefteå och erbjuder grundläggande- och gymnasiala kurser, utbildning i svenska för invandrare (SFI), yrkesutbildningar samt särskild utbildning för vuxna, stöd för dyslektiker och andra funktionsnedsättningar. Christina  passade också på att tacka för sig då hon lämnar över tjänsten till Simon Dahlgren  efter den 28 april.

 

Områdesmöte av den här typen kanske får en fortsättning om intresse från aktörerna finns.