04 september 2017

Nu är ansökan till SKERIA fonden på 150 000 kr öppen

Ansökan till SKERIA fonden är öppen till fredag 6 oktober och den syftar till att stödja forskning och utveckling som är till nytta för näringslivet och som har samband med de högskoleutbildningar som genomförs vid Campus Skellefteå.
Stiftelsen kommer att dela ut cirka 150 000 kr till aktiviteter:
- som ökar intresse och kunskap om forskning och utbildning
vid Campus Skellefteå
- som gör att studenter trivs bättre och att den studiesociala
miljön förbättras.

Sökande kan vara studenter, personal, organisationer vid Campus Skellefteå samt de med nära anknytning till campus. Studenter som söker ska vara registrerade på kurser och program
som genomförs på Campus Skellefteå av LTU eller UmU. För doktorander gäller att huvuddelen av forskningen ska genomförs på plats i Skellefteå.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av aktiviteten samt budget. Kom ihåg namn, kontaktuppgifter samt tillhörighet på den/de som söker. Max -2 sidor/förslag. Ansökningarna kommer att behandlas vid ett styrelsemöte i slutet av oktober. Ansökan och frågor: robert.brannstrom@ltu.se