Från vänster till höger, övre raden: Dan Magnusson, Jörgen Markgren, Simon Altun, Jonas Hansson, John Kanwar, Robert Brännström. Nedre raden: Marcel Lowell Villaneueva, Joel Olsson, Lorens Burman, Fanny Hansson, Alexander Lewitzki, Emilia Markström, Monica Tjerngren.
08 november 2017

Det satsas på trivsel och ökad gemenskap på Campus Skellefteå

Årets medel från Skeriafonden ger förutsättningar för att öka trivsel på Campus Skellefteå. Stödet går till uppfräschning av studenternas publokal, idrott, spel och kultur och olika typer av gruppbildande aktiviteter samt satsning på sommarföretagare. Lorens Burman fick äran att dela ut medel på sammanlagt 212 500 kr tillsammans med Robert Brännström, rektors rådgivare håller i utdelningen av Skeriafondens stipendium.

Årets medel från Skeriafonden ger förutsättningar för att öka trivsel på Campus Skellefteå.  Stödet går till uppfräschning av studenternas publokal, idrott, spel och kultur och olika typer av gruppbildande aktiviteter samt satsning på sommarföretagare. Lorens Burman fick äran att dela ut medel på sammanlagt 212 500 kr.
Studentföreningens olika undersektioner fick utdelning och kunde inkassera sammanlagt 136 000 kr där sektionerna ”Tafs” och ”Fusk” satsar på underhållning, event och spel.  ”Phöseriets” vill utveckla mottagandet av nya studenter under den så kallade Nolleperioden, där nya studenter ges möjlighet att lära känna varandra, Campusområdet och Skellefteå. Traversen, studenternas egen pub behöver renoveras och det är ”Sexmästeriet” som äskat pengar för att genomföra detta. ”Kulturarna” behöver göra en del investeringar och ”MIFFO” satsar på det lokala studentlivet och på studentkultur medan Idrottssektionen investerar inom sitt område.Marcel Lowell Villaneueva representerade Masterstudenterna på Luleå tekniska universitet i Skellefteå och fick 16 500 kr för att ordna gruppbildande aktiviteter. Sammes stiftelse kvitterade ut 30 000 kr för att satsa på utbildningspaket för sommarföretagare.

 

Doktorandföreningen, representerade av Emilia Markström, vill lägga 20 000 kr på gruppbildande aktiviteter med avsikt att ökad samverkan och trivsel medan Monica Tjerngren, KVIST, det kvinnliga nätverket för ingenjörsstudenter får 10 000 kr för studiebesök och bildning.