29 november 2017

Årets sista spikningsceremoni på Campus

Under trevliga former serverades nya forskningsrön tillsammans med andra godsaker när Raihan Ul Islam, presenterade sin uppsats medan Niclas Björngrim och Tobias Pahlberg presenterade och spikade sina doktorsavhandlingar på Campus Skellefteå.

Körens skönsång med jultema inledde ceremonin innan Tomas Marklund, Kommunfullmäktiges ordförande presenterade Raihan Ul Islam, Distribuerande datorsystem presenterade sin uppsats "Regelbaserade expertsystem för översvämningsprognoser i trådlösa sensornät". En Licentiatuppsats  inriktad på att förutsäga översvämningar genom att utveckla ett system för översvämningsprediktion med hjälp av expertsystem och trådlösa sensornätverk.

 

Niclas Björngrim, Träteknik presenterade och spikade sin avhandling "Monitoring and Inspections of Timber Bridges", som handlar om Älvsbackabrons monitoreringssystem och hur erfarenheter från det systemet visade på ett behov av bättre sensorer för att mäta fukt i stora träkonstruktioner.

 

 


Tobias Pahlberg, Träteknik,  presenterade och spikade sin avhandling "Wood fingerprint recognition and detection of thin cracks". Avhandlingen behandlar spårbarhet inom sågverk och metoder för att känna igen och spåra t.ex. en bräda genom ett sågverk med hjälp av kameror. Kvistar, årsringar och andra synliga detaljer på sågade träytor kan alla användas som ett fingeravtryck för igenkänning.

 

Alla tre forskar vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Kören avslutade med doktorssången och det skålades och gratulerades. Ett 40-tal personer hade samlats på Forum, Campus Skellefteå för att fira.