07 mars 2018

42 år med LTU

Det är 42 år sedan Luleå tekniska universitet började med utbildning i Skellefteå. Under åren har Norran skrivit och dokumenterat åtskilliga händelser och tillsammans med annat arkivmaterial ger detta ett bra underlag för en intressant tidsresa. Gunnar Landsell guidade publiken genom historiken med stöd av bilder och artiklar, vilka finns att se på en 7 meter lång presentation i A-huset på Campus Skellefteå.

Startskottet blev institutionens 25 års jubileum 2007 då började man samla underlag för att dokumentera  historien om Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Detta arbete har pågått sen dess och är nu uppe i cirka 250 bilder. Av dem har 150 valts ut och många av dom är resultat av Norrans intresse för händelser kopplade till universitetet där de har under åren flitigt skrivit och fotograferat. 

Gunnar Landsell presenterar Tidsresan LTU 42 år 

Gunnar Landsell har med hjälp av personal på LTU  Skellefteå samlat klippen och gjort ett urval som han presenterade inlevelsefullt med anekdoter och historier innan publiken avslutade med att ta del av utställningen, i A-huset på Campus Skellefteå. Där LTU:s historia kopplad till, för allmänheten, större händelser kan beskådas på en 7 meter lång tidsresa.

Marcus Melinder, Kersti Bergqvist och Gunnar Landsell 

Norrans Chefredaktör Marcus Melinder var själv på plats och tog del av resultatet av många års dokumentation, här tillsammans med engagerade Kersti Bergqvist och Gunnar Landsell på LTU.

På plats var under invigningen var också personal på LTU och Skellefteå kommun. Även tidigare kommunalrådet Lorentz Andersson var på plats för att ta del av presentationen.

Många intressanta och viktiga händelser som påverkat Skellefteås utveckling finns att se och läsa om och är man intresserad ska man självklart göra sig ett besök på plats.

LTU_forskare_näringsliv 

 

Behovet att koppla forskningen mot näringslivet var en viktig fråga då som nu och forskarna på LTU gick ut i media för att locka till samarbete.

 

 

 

LTU_Skellefteå kommun_avtal

 

Behovet av samarbete visade sig också genom det samarbetsavtal som Skellefteå kommun och LTU ingick i 2014.

 

 

 

 

LTU_Exjobbsmässa 

 

Exjobbsmässan på Campus har genomförts under många år och behovet har inte blivit mindre. Senast genomförde studenterna en egen Exjobbsmässa, SKARV.