Foto: Robert Brännström, LTU
19 november 2018

Skeriafonden delade ut 200 000 kronor

200 000 kr från Skeriafonden för ökad trivsel på Campus Skellefteå. Stödet går till att utveckla nätverket för kvinnliga ingenjörer, välkomnande och trivsel för Doktorander och Masterstudenter på LTU samt till Sammes Stiftelse och Studentföreningen. Lorens Burman fick äran att dela ut medel tillsammans med Robert Brännström, rektors rådgivare på Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Stiftelsen Skeriafondens ändamål är att främja forskning och utbildning som gagnar näringslivets utveckling och som har samband med utvecklingen av den högskoleutbildning som bedrivs på Campus Skellefteå. Stiftelsen förvaltas av Skellefteå kommun och bidrag delas ut en gång per år.

I år beviljades bidrag till KVIST (Kvinnliga ingenjörer i Skellefteå Tillsammans) genom Monica Tjergren, LTU, på 20 000 kr för främjande av det lokalt nätverket i ingenjörsutbildningar vid Campus Skellefteå.

Doktorandföreningen fick 16 000 kr för aktiviteter utveckla samverkan och trivsel bland masterstudenter. Där mottog Johannes Huber, doktorand i Träteknik bidraget.

Mansour Kheffache, Masterstudent på programmet PERCCOM (Pervasive Computing and Communication for Sustainable Development) tog emot 15 000 kr till gruppbildande aktiviteter för välkomnande av LTU Masterstudenter till Skellefteå.

Sammes Stiftelse, Jörgen Markgren, fick 30 000 kr att dela ut till studenter kunskap inom entreprenörskap, innovation och kommunikation.

Studentföreningen Campus Skellefteå fick 119 000 kr fördelat på dessa undersektioner.

SFCS Styrelse 5 000 kr, förbättrad kommunikation med studenter och näringsliv. Mottagare: Mathias Litzén.

TAFS - TV-spelsafton för studenter, 10 000 kr - Bidrag till inköp av nya spel och arrangemang av LAN. Mottagare: Sandra Andersson.

FUSK - Spelklubb för sällskapsspel, 5 000 kr - Bidrag till inköp av sällskapsspel och brädspel med tillbehör. Mottagare: Axel Forsberg

Kulturarna 5 000 kr, arrangemang av filmaftnar och kulturkvällar. Mottagare: Felicia Lidqvist.

MIFFO - Märkes Institutioner För Fagra Overaller, 4 000 kr för studiesociala evenemang. Mottagare: Aron Björketun.

Phöseriet, 25 000 kr för arrangemang under startperioden (Nolleperioden). Mottagare: Julia Jensegård.

Sexmästeriet 55 000 kr i bidrag till Studentpuben Traversen. Mottagare: Jonas Hansson. 

SKARV - Skellefteå Arbetsmarknadsvecka, 5 000 kr i bidrag till Arbetsmarknadsdag. Mottagare: Margarita Karlsson.

Idrottssektionen, 5 000 kr för inköp av Idrottsutrustning. Mottagare: John Kanwar