Foto: Kersti Bergkvist
08 januari 2019

Kurs om elkvalitet med 30 deltagare från industrin

Forskargruppen i elkraftteknik har under två dagar hållit en kurs om elkvalitet med 30 deltagare från industrin. Universitetets forskning om elkvalitet ligger i framkant och utförs ofta i samarbete med svenska företag.

Professor Math Bollen och biträdande professor Sarah Rönnberg höll i kursen som innehöll praktiska och teoretiska aspekter av elkvalitet. Kursen är ett resultat från samarbeten mellan Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft Elnät och Stiftelsen Rönnbäret. Deltagarna uppskattade möjligheten att få ta del av aktuell forskning inom området.

Kursen behandlade följande aspekter av elkvalitet:
•Baskunskaper, översikt och terminologi
•Spänningsdippar
•Kortvariga spänningsökningar
•Övertoner och mellantoner
•Supratoner
•Långsamma spänningsvariationer
•Snabba spänningsvariationer
•Obalans
•Jordning och störningar
•Elkvalitetsmätning och övervakning
•Standarder och regelverk om elkvalitet i Sverige

 

Källa: LTU i Skellefteå