29 januari 2019

Spikningsceremonie 13 februari

Kom och lyssna till Daphne Schwanz och Azam Bagheri, Elkraftteknik, LTU. På Campus Skellefteå är vi stolta över våra forskare. Så stolta att vi ordnar spikningsceremonier där forskarna presenterar forskningsrön, spikar avhandlingar under trevliga former. Alla är välkomna att närvara.

I Forum foajé på Campus kan du ta en titt på "Wall of fame" och bläddra i avhandlingar från tidigare ceremonier. Nu har du också chans att få lyssna till alldeles färska forskningsrön på området elkraft. Det är öppet för alla, ingen anmälan.

PROGRAM
13:00  Kören-kören
Gustaf Ulander, Internationella kontoret, Skellefteå kommun
inleder spikningsceremonin med blicken riktad mot framtidens energi. Fokus på smarta städer, smarta nät, smart mobilitet, energilagring och energieffektivitet.

Forskare presenteras
Azam Bagheri, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet spikar sin doktorsavhandling: ”Artificial Intelligence-Based Characterization and Classification Methods for Power Quality Data Analytics ” samt delger oss sina forskningsrön.

Daphne Schwanz, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet spikar sin avhandling ”On Transfer Functions for Power Quality Studies in Wind Power and Solar PV Plants.”

13:15 Kören-kören avslutar med doktorssången

Vi bjuder på tilltugg och bubbel att skåla i så långt det räcker.
Kom och gör oss sällskap.